SJs nya regler för restidsgarantier from 1 juni

IMG_4394

SJ inför nya regler för restidsgarantier vis förseningar och andra trafikstörningar from den 1 juni i år.

Nyheterna är:

SJ ersätter enligt branschstandard:
När järnvägssystemet är orsakande (t ex Trafikverket eller andra tågoperatörer).

När SJ tillsammans med andra är orsakande, men där andra står för merparten av förseningen.

Kontant ersättning
Gäller oavsett om det är SJ eller järnvägssystemet (t ex Trafikverket eller annan operatör som orsakat förseningen).

Kontant ersättning
Dag- och nattåg
Gäller oavsett om det är SJ eller järnvägssystemet (t ex Trafikverket eller annan operatör som orsakat förseningen).
60 – 119 minuter 25 % av biljettpriset
120 minuter eller mer 50 % av biljettpriset
Ersättning med värdebevis
Dagtåg
Om en övervägande del av förseningen har orsakats av SJ, kan resenären, istället för kontanter, få ett värdebevis.
30 – 59 minuter 50 % av biljettpriset
60 minuter eller mer 100 % av biljettpriset
Ersättning med värdebevis
Nattåg
Om en övervägande del av förseningen har orsakats av SJ, kan resenären, istället för kontanter, få ett värdebevis.
60 – 119 minuter 50 % av biljettpriset
120 minuter eller mer 100 % av biljettpriset
Ersättning med SJ Prio-poäng Samma ersättningsnivå som för övriga resenärskategorier.
Ersättning för resor betalda med poäng förs alltid tillbaka till kundens poängkonto.

SJ tar ansvar för hela resan
SJ kommer även fortsättningsvis fokusera på att minimera resenärernas besvär vid en trafikstörning. Vi ser till att kunderna kommer fram och får mat, dryck, information och annan service vid behov.

Begränsat ansvar
SJ började redan under hösten att använda den befintliga möjligheten till begränsat ansvar, där förseningen ligger helt utanför både SJs, Trafikverkets och övriga järnvägssystems kontroll. T ex vid extrema väderleksförhållanden, olyckor etc. I dessa fall betalas ingen ersättning ut.

Ersättning till frekventa resenärer
Om SJ orsakar förseningen och resenären väljer värdebevis får hen 100 % ersättning efter 30 minuters försening. Vid kontant ersättning följs samma regelverk som för övriga resenärskategorier.

Nytt från 1 juni är att frekventa resenärer kan få sina utbetalningar månadsvis till skillnad mot nu då de får för en försening i taget. Ansökningsformulär finns under sj.se / Kontakt / Via formulär / Månadsvis kompensationshantering.

Med frekventa resenärer avses de som har TiMs kombinationskort, TiM pendlarkort 30 dagar och samtliga typer av SJ Årskort och SJ Månadskort.

Mina kommentarer:

Detta är de största förändringarna

1 Man ger den dubbla ersättningen med värdebevis bara om det är SJ som är huvudsakligen ansvarig till förseningen. I övrigt är ersättningsnivåerna oförändrade ( så långt jag kan se i alla fall ) och följer fortfarande EUs regelverk.

2 Man tar inget ansvar för förseningar som inte ligger utanför järnvägssystemets kontroll som extrema väderleksförhållanden, olyckor etc. Detta är dock enligt min uppfattning inte möjligt med hänsyn till EUs regelverk

3 Sedan förenklar man hanteringen av förseningar för frekventa resenärer vilket är positivt.

Slutligen är man tydlig med att man ger stöd med mat, dryck och annan service vid störningar vilket är ett EU-krav men bra att det förtydligas ( SJ är bra på detta ).

16 svar to “SJs nya regler för restidsgarantier from 1 juni”

 1. Michael DK Says:

  Det är mycket problematiskt att en kund utan tillgång til uppgifter från SJ och Trafikverket inte kan bedömma hur stor del av en försening som är SJ:s fel. SJ bedömmer nu sig själva.

  Eksempel: Om et godståg från Green Cargo fastnar i en backe så nattåget inte hinner åka upp och ned från Luleå men måste vändas i Umeå. Är det då inte SJ’s fel?. Borde SJ inte ha lok och reservvagnar så man kan nyutrusta och köra nattåget från Luleå?

  Det är mycket problematiskt att en kund utan tillgång til uppgifter från SJ och Trafikverket inte kan bedömma om en försening beror på force majeur. SJ bedömmer återigen själva situationen.

  Eksempel: Om snö i växlarna på Stockholm C betyder att ett södergående tåg blir så försenat att returen från Malmö (där det är 8 grader varmt och ingen snö så långt ögat ser) måste ställas in. Är det då force majeur och inte SJ’s fel?. Borde SJ inte ha ett X2000 tåg och personal i reserv så man kunde nyutrusta och köra tåget från Malmö?

  De här ändringarna vill säkert ge SJ en massa problem. Bedömningar är och blir bara bedömningar och de blir i sakens natur mycket lätt subjektiva när det är pengar på spel.

  • arskortguldsj Says:

   Det är just det som är problematiken med sådana här uppdelningar i olika kategorier som bara krånglar till det för resenärerna.

   Risken är att man lätt förlorar mycket godwill när man börjar diskutera mer resenärerna varje ärende. För varje sådan diskussion skapar alltid en reskänsla av besvikelse som brukar sitta kvar länge.

   Jag tror mycket mera på det upplägg som tex ICA, IKEA och andra företag som ligger högt i kundförtroende använder sig av.

   Alltid ersättning utan tjafs – En nöjd kund är värd så mycket mera än en lite för generös reklamation.

   Men just grundproblematiken att det lätt uppstår fall där SJ inte är ansvarig för själva störningen men då man inte har resurser och beredskap blir man själv offer för andras störning.

   Visserligen kostar det att att ha en robust trafikapparat men om man väljer att köra snålt är det inte acceptabelt att man vältrar över kostnaderna på resenärerna.

   Men en sak är viktig att poängtera – SJ följer EU-reglerna så ”åtstramningarna” gäller den extra ersättning som SJ valt att betala ut och där har man full frihet att välja upplägg.

   Även om just detta har sina frågetecken.

   • Apachez Says:

    Å andra sidan så är du kund till SJ och inte till vare sig Trafikverket eller Green Cargo.

    Man kan jämföra med konsumentköplagen där det är i första hand återförsäljaren av en produkt som du som kund ska behöva ha att göra med.

    Det är först när återförsäljaren inte följer sina åttaganden som man kan kontakta tillverkaren direkt.

    Jag som kund skiter i vems felet är – jag har köpt en tjänst som inte levererats enligt avtal och ska därmed kompenseras av den jag köpt tjänsten av.

    SJ i sin tur får ju kompensation från övriga aktörer på ”marknaden” om något felar (som dom inte delar med sig av till dig) så jag ser inget problem med att det är SJ man ska vända sig till för att få ut ersättningen.

    SJ levererar en tjänst som genom deras försumlighet (såsom exempel som nämnts) inte har levererats.

    Hade SJ tex haft reservtåg efter den problematiska backen så hade man kunnat lasta om passagerna i bussar, åkt förbi det stillastående Green Cargo tåget, och lasta om dom i nytt tåg i nedförsbacken och voila! problemet löst och man hinner fram i tid (förslagsvis då även justera tidtabellerna så att marginal finns).

    Det känns lite knepigt när pengapåsen för ersättningar blir del av SJ’s budget för att kunna snåla in ännu mer vilket istället leder till att budgeten för ersättningar bara blir ännu större.

 2. Michael DK Says:

  SJ nya regler följer inte 1371/2007 på denna punkt:

  Artikel 15
  (…)
  Järnvägsföretagens skadeståndsansvar när det gäller försening,
  utebliven anslutning och inställelse ska regleras genom kapitel II
  i avdelning IV i bilaga I, varvid bestämmelserna i detta kapitel ska
  iakttas

  Artikel 32 i kapitel II i avdelning IV i bilaga I
  Ansvar vid tåginställelse, tågförsening eller utebliven tåganslutning
  (…)
  2. Transportören ska vara fri från detta ansvar när inställelsen, förseningen eller den uteblivna anslutningen kan hänföras
  till följande orsaker:
  a) Omständigheter som inte är förbundna med järnvägsdriften och som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga
  följderna av, även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade.
  b) Fel eller försummelse av den resande.
  c) Tredje mans beteende som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om transportören
  hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. Ett annat företag som använder samma infrastruktur ska
  inte anses som tredje man. Rätten till återkrav mot tredje man ska inte påverkas..

  a. När har man iakttagit tillräckligt med omsorg i en given situation? Vid brist på reservtågsätt? Vid brist på personal att sätta in vid förseningar? Vid brist på,- eller försenade och långsamma – ersättningsbussar? Här måste ansvaret vara SJ:s.

  b. Givetvis inte SJ:s ansvar. Men om en berusad tredjeman i ett tåg drar i nödbromsen, vems är då ansvaret för att alla passagerare i ett mötande tåg blir försenade eftersom banan längre fram blokeras av det nödbromsade tåget.

  c: Om t.ex. Green Cargo eller Trafikverket (andra företag som använder infrastrukturen) försenar ett SJ-tåg är räknar EU-direktivet det inte som tredjeman. Här läser SJ direktivet helt fel.

  Du har helt rätt, ÅKGSJ. SJ borde vara relativt frikostiga med att ersätta vid alla varianter av förseningar. Måste biljettpriset höjas med 1-2 % för att täcka in detta är det också okej. Vad kostar en nöjd kund?

  • arskortguldsj Says:

   Exakt!

   Jag kan detta dokument nästa utantill.

   Notera ”Rätten till återkrav mot tredje man ska inte påverkas..” innebär att samma krav kan resenären sedan rikta mot tredje part.

   Det innebär att SJ i detta fall om man väljer att inte betala ut garanti att man måste peka ut vem som är ansvarig så att resenären kan rikta kraven mot denne. Och då räcker det inte med någon allmän formulering utan tydlig beskrivning så att resenären kan gå vidare med sitt ärende

   Jag tror att SJ får problem med detta .

   Jag kan inte komma fram till att den enda rätta är att bara betala minst enligt EU-reglerna utan några som helst diskussioner.

  • TomasA Says:

   Det är viktigt att komma ihåg att Artikel 32 i kapitel II i avdelning IV i bilaga I har bara med skadeståndsansvaret att göra (dvs extra kostnader såsom logi och extra transporter).

   Om SJ vägrar betala ut ersättning av biljettpriset (dvs Artikel 17 ersättning) för försening kan de inte hänvsa till Artikel 32 i bilaga I. För Artikel 17 ersättning finns inga force majour undantag.

   • Michael DK Says:

    Hej Tomas.

    Då är SJ alltså verkligen ute på djupt vatten om de påberopar sig ”begränsat ansvar”? Ar det verkligen så?

    Jag utgår fortfarande från artikel 15 överordnat gäller för hela direktivets kapitel IV. D.v.s. också för artikel 17 om ersättning af en del av biljettpriset. Läser jag detta fel?

    Sedan skrev jag lite fel i min andra postning. Järnvägsföretagens skadeståndsansvar när det gäller försening, utebliven anslutning och inställelse regleras genom bilaga I, kapitel IV, avdelning II.

    Texten jag klippte är dock riktig. D.v.s. det kan finnas undantag från reglen om att transportören har ett skadeståndsansvar.

   • TomasA Says:

    Såvitt jag förstår det så är det så.

    Artikel 15 handlar om skadeståndsansvar och Artikel 17 om ersättning. Så som språkbruket är så skulle jag tolka det som olika saker. Detta stöds av Artikel 32 i bilaga I. Där står det ”Transportören ska vara ansvarig gentemot den resande för skada som uppkommer på grund av att tåginställelse, tågförsening osv…”

    Ersättningen i Artikel 17 är inte för skada som uppkommer (till exempel extra taxiresor osv.) utan en ersättning.

    Sätter man detta i ett EG lag sammanhang så blir det ännu tydligare då det är stor skillnad mellan ersättning och skadestånd

   • arskortguldsj Says:

    Håller på att lusläsa EU-regelverket just nu och missade detta som du skriver ovan.

    Du har helt rätt att Artikel 32 i kapitel II i avdelning IV i bilaga I har bara med skadeståndsansvaret att göra .

    Jag missade det direkt när jag läste dokumentet vilket visar på hur knepigt att få det hela rätt.

    Så när det gäller ersättningen finns inga undantag – bara när det gäller skadeståndet.

    Tack för hjälpen.

 3. JANREM Says:

  Oj så mycket text de bidde..men var är det fina fotot taget…???

  • arskortguldsj Says:

   Kortet är taget i Herrljunga. Du kan även se dom ”traditionsenligt” parkerade Västtrafikreginorna i bakgrunden.

 4. Jonas Says:

  Mycket bra redovisning och inte minst efterföljande kommentarer här, som någon journalist borde plocka upp under veckan.

 5. Benny Says:

  Jag som är SJ-prio svart och åkande nattåget minst 3-4 gånger i månaden upplever att det visst är svårt att få mat och dryck vid stora förseningar, av de senaste 4 förseningarna har jag fått mat 1 gång! Pga att maten har vart slut ombord. När jag påpekat detta i restidsgaranti-brevet så är det 50/50 om jag får någon extra ersättning

  • arskortguldsj Says:

   Jag vet inte i detalj vad som hände men jag brukar få kompensation för mat. Man måste dock rimliga förväntningar och i de flesta fall har man ändå kostnad för mat under resan dvs man har inte extra kostnader.

   Men med rimliga förväntningar brukar det inte vara några problem.

 6. Apachez Says:


  Ersättning med värdebevis
  Dagtåg

  100 % av biljettpriset 100 % av biljettpriset

  betyder vadå? Att 100% av biljettpriset ersätts med 100% av biljettpriset? 😛

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: