Spårspring och dålig förebild

Spårspring och dålig förebild

Noterade för en tid sedan hur en ung man genade över spår 10 för att nå perrongen vid spår 11 och 12 strax innan tåget till Malmö skulle rulla in.

Det är inte första gången som detta sker men denna gång var en person som jobbade för järnvägens operatörer på stationen som sprang över spåren.

Att en resenär som anser sig inte ha tid att ta sig runt i trapporna "genar" över spåren är inte bara fel utan även dumdristigt.

Men att personer som jobbar i tågbranschen gör det är nog mer tveksamt – och framförallt skapar väldigt dåliga förebilder.

15 svar to “Spårspring och dålig förebild”

 1. Jonas Says:

  Å andra sidan… Jag antar att han jobbar för den större av ”järnvägens operatörer” det vill säga SJ. Hur bra föredöme är de i kundrelaterade frågor, miljö, säkerhet och att köra tågen i tid?

  Case closed.

 2. Leif D Says:

  Jonas… Du bör nog titta lite innan du kastar skit på fel personalstyrka. Personen på bilden har ju helt klart inte SJAB:s uniform. Ja ser vilken operatör de är, men jag tycker inte man ska peka ut någon eller några. Sen gör personen bara ett litet fel, han bär inte reflexväst, Personen i fråga har kompetens och behörighet att beträda spåret, men ska då för tydlighets skull visa sin kompetens med just reflexvästen.

  Hur bra föredöme SJ är i kundrelaterade frågor, miljö, säkerhet och att köra tågen i tid, det undra jag ju om du är speciellt lämpad att bedöma, efter som du tycks vara färgad av förutfattade meningar.

  Helt klart är att SJAB är klart branschledande i dessa frågor. Vad gäller den svåra frågan att köra tåg i tid, så påverkar de ju alla operatörer lika hårt. De förseningar som orsakas av SJ som operatör är dock försvinnande små, mot de som orsakas av orsaker utom operatörens förskyllan.

  • arskortguldsj Says:

   Leif,

   Jag vill vara tydlig med att personen ifråga inte – jag repeterar inte – jobbade hos SJ men väl en av SJs underleverantörer.

   Vill även hålla med dig om att SJ tillsammans med övriga tågoperatörer har ett väldigt starkt säkerhetstänkande och att just spårspring är en sak som man tar väldigt allvarligt på.

   Detta är en viktig bakgrund till att jag lyfter frågan om vikten att man inte direkt eller indirekt genom sina handlingar uppmanar till spårspring.

   ”För kan han – så kan väl jag – om även jag har ont om tid.”

  • Jonas Says:

   Leif D: Jag tycker att jag har en hyfsat solid bakgrund att recensera SJs agerande i inte minst kundorienterade frågor. Att – som du – komma och påstå att SJ är ”branschledande” inom detta är trams som inte ens värt att bemöta.

   • nsslan Says:

    Jonas: Då är jag nyfiken på att höra vilka du tycker är branschledande här i Sverige? Gällande det du själv listade här ovan.

 3. Jonas Says:

  Branschledande inom kundorienterade frågor? Ja, sätter du synonym mellan ledande och störst är det förstås SJ som har en helt dominerande roll på Sveriges järnvägar. Dock är det noterbart att senast SKI satte luppen på denna ledartröja så lät det så här:

  ”Missnöjet håller i sig för fjärde året i rad och SJ ligger på samma nivå som Ryanair när det gäller kundnöjdhet. Punktligheten är fortfarande SJs akilleshäl samtidigt som prisvärdet når en ny bottennivå. 60 procent av kunderna är missnöjda och fler än 40 procent av SJs resenärer har haft anledningen att klaga men endast hälften väljer att göra det. Klagomålen rör oftast förseningar och inställda avgångar.”

  Jag tror inte SJ själva slår sig för brösten eller för den delen försöker sig framstå som ledande när det gäller järnvägstrafiken i Sverige. Faktum är att man är rätt tyst i allt i från framtidsvisioner till hur Trafikverket sköter sitt arbete.

  SJ är tyvärr istället ett rätt idéfattigt företag och det speglar mycket, inte minst kvalitén. Att sedan en underleverantör genar över spåret är ju dennes ansvar och inte SJs, men det jag menade inledningsvis var att SJ dominerande ställning och vanskötsel inom sitt gebit leder till en förslappning i hela branschen.

  Vad tycker du själv? Är SJ branschledande i Sverige?

  • nsslan Says:

   ”kundrelaterade frågor, miljö, säkerhet och att köra tågen i tid”
   Som du själv skrev, längst upp. Du svarar endast med ett citat från SKI, hämtat från en pressrapport från 2012, som var ganska kort och lämnade mycket att önska. Det jag har hört, från människor som har åkt med andra bolag, främst här uppe i Norrland, är att SJ är klart bäst när det kommer till att lösa anslutningar och informera resenärerna när det uppstår problem längs med banan.

   Vilka anser du är ledande då? Inom dessa frågor? Kundrelaterade frågor, miljö, säkerhet och att köra tågen i tid?

   Du får gärna utveckla vad du menar med att SJ sysslar med vanskötsel. Vanskötsel av vad?

   Jag åker sällan med andra bolag än SJ och kan inte svara på vilka som är branschledande, speciellt inte inom frågor som miljö och säkerhet. Tåg i rätt tid tror jag alla bolag har problem med när banan är som den är.

   • Jonas Says:

    Trist att du själv inte utvecklar dina egna tankar som säkert är kloka) utan istället bara raljerar om vad andra tycker.

    Att nervärdera SKI som måttstock är nog lite att skjuta sig i foten, då till exempel SJ själva använder detta verktyg i till exempel sina årsredovisningar. Undersökningen är självklart betydligt mer omfattande än det citat jag hänvisade till.

    Kul att du hört att folk i norr tycker SJ är förträffliga (synd bara att detta inte då inte syns bättre i t ex SKI). Men det hade varit ännu roligare om du kunde dela med dig en egen positiv erfarenhet.

    Då du inte själv bjuder till och för en konstruktiv dialog så sätter jag punkt där, men jag kliar mig i huvudet ordentligt att du som åker så ofta inte själv öppnar ögonen och ser den vanskötseln som jag faktiskt ser.

    Hoppas din lojalitet betalar sig. Verkligen.

   • nsslan Says:

    Raljerar? Nu tar du väl ändå i?

    SKI är säkerligen som alla andra mätningar, något man kan ta med en nypa salt. Att den dessutom är gjord 2012 innebär att resenärerna förmodligen tänker mycket på vintern 2011/2012 som var mindre än gynnsam för trafiken.

    Det var du som tog upp ämnet och jag är intresserad av vad du har att säga.
    Du har fortfarande inte svarat på min första fråga. Vilka du anser är branschledande i de punkter du tog upp innan?
    Sedan har du själv inte utvecklat ditt resonemang med annat än ett citat från pressreleasen från SKIs rapport.
    När du har svarat på min inledande fråga, gärna med motiveringar, då kan jag svara på dina.

   • Jonas Says:

    ”När du har svarat på min inledande fråga, gärna med motiveringar, då kan jag svara på dina.”

    Som sagt: Det är förbannat lätt att avkräva andra på svar och köra med allmänna och vedertagna argument som att ta kundundersökningar ”med en nypa salt”.

    Finner det totalt meningslöst att lägga ner tid och konkretisera mina tankar för någon som inte ens orkar utveckla sina EGNA idéer och kanske tala om hur fel jag har i sak. Fattigt.

   • nsslan Says:

    Och du avkräver inte svar av mig först? Trots att det var du som började med ett påstående och jag ville ha svar av dig?
    Fattigt av dig att orka utveckla dina egna tankar.

    Jag tror att det är du som inte vill göra annat än att raljera i den här bloggen utan att kunna förklara dig.

    Jag har insett att det är meningslöst att lägga ner mer tid på dig då du uppenbarligen inte har något vettigt att komma med.

   • Jonas Says:

    Ungefär som jag skrev precis. Ser du inte själv att ditt svar är en karbonkopia av mitt svar till dig?

    Men det är kul och hjälpa till och är det någon annan som vill att jag ska utveckla mina tankar kring vad jag skrev inledningsvis så ropa till – så ska jag ska jag ta mig den tiden.

   • Martin Says:

    Du fick en fråga om vem som var branschledande, eftersom du tydligen inte ansåg att det var SJ. Denna har du inte besvarat utan du började istället veva om bland annat SJ och Svensk Kvalitetsindex. Det hittillsvarande talar för att du inte har något svar, utan bara vill beklaga dig över SJ. Det hade förstås gått att hävda att det är walkover sett till långväga trafik på järnväg i Sverige, eftersom de alternativ som finns än så länge kör så lite trafik, men ett sådant svar valde du att inte avge. Istället satsar du på en moment 22-argumentation för att slippa förklara dig närmare. Detta kan ju inte bero på någon slags försök till att spara tangenborsslitage, eftersom du nu författat ett inte obetydligt antal inlägg där alla konsekvent undviker att svara på den synnerligen enkla fråga du fick.

    Vad gäller Svenskt Kvalitetsindex så bör man nog minst sagt se på det med viss skepsis i detta fall. Bakom SJ:s resultat döljer sig nog snarare både föreställningar baserat på vad andra sagt ”Tågen kommer _aldrig_ i tid! J*vla SJ!” och egna totalupplevelser där saker inte alls är något som SJ antingen ansvarar för eller kan påverka direkt ingår. Man kan tycka att resultatet är nog så illa ändå, men det betyder inte att SJ som företag till 100 % ansvarar för och ensamt kan göra något åt det.

   • Jonas Says:

    Martin: Vi kan släppa frågan om SKI då det egentligen bara var ett (kanske dumt) exempel jag nämnde för att beskriva att SJ inte kanske bör ses som branschledande i kundrelationer.

    Jag håller också med om att man inte kan skriva sådana här mätningar i sten, då man alltid ”får svar på hur man frågar” – och att även jag tror många sätter synonym mellan SJ och svensk järnväg. Dock är det värt att notera att SJ använder SKI både internt och externt som indikator på hur allt fungerar.

    Jag skrev också att i begreppet branschledande är svårt – då SJ har en så pass dominerande ställning på svensk järnvägsmarknad – och att man ofta sätter synonym mellan ”ledande” och ”störst”.

    Men om man nu ska prata branschledande utifrån ett kvalitétsperspektiv så anser jag absolut att denna ledartröja inte tillhör SJ och frågan är då vem som har denna?

    Här i Sverige tycker jag till exempel jag får en betydligt bättre tågresa om jag reser med ArlandaExpress, TÅGAB eller Blå Tåget. Jag finner att dessa tåg är renare och helare än SJs dito. Jag får nästan alltid en beställd produkt eller en kringtjänst och jag uppfattar att man tar emot en eventuell reklamation som en möjlighet att förändra saker till det bättre. Jag känner mig också säkrare att åka med dessa tåg då personalen verkar mer uppskatta att jobba på tåg än personal på SJ. Detta beror naturligtvis på den tradition av timanställningar och kommande varsel som tyvärr bitit sig fast i företaget.

    Tyvärr – så ser det ut så, men detta är förstås mina högst egna iakttagelser. Sedan förstår jag att det är betydligt enklare att hålla en mer jämn kvalité om man dagligen bara pumpar tåg mellan Stockholm och Arlanda, än kör trafik i nästan hela vårt avlånga land.

    Således skulle därför kanske ArlandaExpress vara branschledande kvalitetsmässigt gentemot kund på svenska spår då de håller en extremt jämn kvalité och bara fokuserar på att köra tåg mellan två stationer. Men jag förstår att det blir lite fånigt då SJ har en så pass större marknadsandel och faktiskt borde ha kraften att kunna driva frågor ur ett branschledande perspektiv. Men gör man det?

    Största satsningen NÅGONSIN i SJs historia, enligt dem själva, var den kommande upprustningen av SJ 2000…

    Svår fråga och ännu svårare att diskutera då jag inte verkar gå i takt övriga läsare som uppenbart generellt tycker SJ är allmänt missuppfattat. Jag må krångla till min debatt ibland och lovar att inte göra det fortsättningsvis, utan åka mer tåg istället för att reta upp människor på Sveriges trevligaste blogg. Tack för mig.

 4. Håkan (SJ) Says:

  Bra skrivet Jonas!!!

  Tyvärr många Bagdad Bob här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: