Archive for the ‘Arboga’ Category

Pendlarmöte i Arboga ( Video )

oktober 28, 2013

I maj i år ordnade TIM-pendlarna i Mälardalen ett möte med med representanter för SJ, Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten och TIM-pendlarna kring situationen för pendlarna i Mälardalen.

Jag filmade hela tillställningen men fick problem med att editera ett så stort projekt på nästan 2 timmar så jag behövde datorer med högre kapacitet för att ro iland projektet som jag har först nu.

Visserligen har det runnit mycket vatten ( förlåt gått en massa tåg ) sedan mötet men då det är det nytt möte i Västerås nu på onsdag den 30 oktober kan det vara värdefullt att titta igenom vad som sas för nästan ett halvår sedan.

Ni som inte är pendlare kan även ha intresse av höra och se hur diskussionerna går mellan SJ, Trafikverket, lokala och regionala politiker och luttrade resenärer.

Jag tyckte det var ett bra möte där man både summerade upp vad man lyckats uppnå sedan sist och tar nya konstruktiva tag inför framtiden.

– Hur det gick då?

Ja, det kan ni höra på nästa pendlarmöte nu på onsdag om ni anmäler er. ( Välkommen till öppet pendlar möte om tågpendlingen 2014  )

Moderator för mötet var Olle Ytterberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Arboga som höll i detta program.

Inledning: Välkomsthälsning, sammanfattning från tidigare pendlarmöten, betydelsen av tågtrafik för regionförstoring. 
Olle Ytterberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Arboga 

Kollektivtrafiken i Mälardalen: Vilka infrastruktur-satsningar är på gång? Vilka tankar finns om kommande tågtrafik?
Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten med flera

Trafiksituation: Hur har punktligheten varit i vinter? Hur fungerar trafikinformationen? Blir det förändringar i nästa tidtabell (T14)? Blir det förändringar i biljetter och prissättning? Fungerar ersättningstrafik vid inställda tåg? SJ, Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket

Stationsområden: Vad pågår för att öka tillgängligheten, tryggheten och trivseln på bland annat Arboga station? Trafikverket och Sturestadens fastighets AB mfl

Deltagare i panelen:

Crister Fritzon, vd SJ AB
Jan Sundling, styrelseordförande SJ AB
Jan Kyrk, SJ AB
Peter Linnskog, Trafikverket
Tommy Levinsson (S) ,
Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland
Isabel Dellacasa-Lindberg TIM- pendlarna      

Videon är kanske ingen "kioskvältare" men en bra introduktion till hur man bedriver framgångsrik kundpåverkan.