Archive for the ‘Årsstämma’ Category

Historiskt bra resultat men hur vi kom dit

april 29, 2017

Jan Sundling , styrelseordförande för SJ AB kommentar 2016 års resultat och gör en historisk tillbakablick och beskriver de olika stegen och insatser av andra som lett till årets historiskt goda resultat.

Inspelat med tillstånd hos SJ, Vasagatan 10 i Stockholm i samband med SJ årsstämmoseminarium – Hur erbjuder vi en resa för alla och knyter ihop Sverige?

Produktion ARONIA | Film, Haninge
"Dokumenterar din verklighet"

Annonser