Archive for the ‘Årsstämma’ Category

SJ ÅRSSTÄMMA 2018 Avtackning av avgående styrelseordförande i SJ AB – Jan Sundling

oktober 4, 2018

Jan Sundling, avgående styrelseordförande för SJ AB avtackas av infrastrukturminister Thomas Eneroth (S).

Lyssna på avtackningen och Jan Sundlings summering av sin syn på sin tid som styrelseordförande på SJ AB.

SJ ÅRSSTÄMMA 2018 Thomas Eneroth (S) Infrastrukturminister – "Vart är vi på väg?"

oktober 3, 2018

Infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) talar under rubriken "Vart ä vi på väg?" om regeringens satsningar på infrastruktur i allmänhet och järnväg i synnerhet.

Svarar även på fråga om höghastighetståg.

Lyssna på infrastrukturministern för att höra hur den då sittande regeringen tänkte kring Sveriges infrastruktur.

Annons

Historiskt bra resultat men hur vi kom dit

april 29, 2017

Jan Sundling , styrelseordförande för SJ AB kommentar 2016 års resultat och gör en historisk tillbakablick och beskriver de olika stegen och insatser av andra som lett till årets historiskt goda resultat.

Inspelat med tillstånd hos SJ, Vasagatan 10 i Stockholm i samband med SJ årsstämmoseminarium – Hur erbjuder vi en resa för alla och knyter ihop Sverige?

Produktion ARONIA | Film, Haninge
"Dokumenterar din verklighet"