Archive for the ‘Bankutbetalning’ Category

Problem med SJs bankutbetalningar av restidsgarantier

augusti 1, 2013

Min bank SEB som väntar på SJs utbetalningar

När SJ betalar ut kompensation för restidsgarantier kontant sker det i första hand till ett bankkonto som resenären anger.

Undantagsvis sker utbetalning med utbetalningskort.

Problemet med utbetalningar till bankkonto är att det då inte framgår vilket ärende utbetalningen avser utan utbetalningarna är helt "anonyma".

I och för sig är det inte något större problem men det uppstår bekymmer när utbetalningarna uteblir för då vet man inte vilka ärenden som betalats ut och vilka som saknas – bara att det saknas utbetalningar.

Det hela kompliceras av att beloppen är standardiserade och i mitt fall antingen är på 179 eller 80 kronor så det finns ingen möjlighet att matcha utbetalningarna med ärendena.

Just nu saknar jag 13 utbetalningar på sammanlagt 1.347:- enligt nedan.

1-372985**** 179
1-405205**** 179
1-405396**** 179
1-308379**** 179
1-314901**** 90
1-405205**** 90
1-405396**** 90
1-308379**** 90
1-308379**** 90
1-308379**** 90
1-308379**** 90
1-309792**** 90
1-309792**** 90

Men hur vet jag att det är dessa ärendenummer då?

Det vet jag inte men jag gissar det för pengarna skall enligt SJ betalas ut 2 – 5 arbetsdagar efter beslut och inga utbetalningar har skett 2 veckor efter det att jag fick utbetalningsbesluten.

Varken jag eller SJ vet vilka ärenden som betalats ut och vilka som saknas – bara att jag vet att det saknas utbetalningar.

Nu får jag reklamera att jag inte fått några pengar och säkert löser det sig förr eller senare även om det blir ett grannlaga kontrollarbete för SJ för att hitta felen.

Men lite märkligt är det att man inte helt enkelt skickar med ärendenumret när man betalar ut ersättningen – då hade det inte varit några som helst problem att hitta ärendena som saknar utbetalningar.

Annons