Archive for the ‘Club Xpress’ Category

SJ PRIO BLIR CLUB XPRESS – Gratis samordning av SJ din Prionivå med samma hos Club Xpress

april 17, 2018

Fram till den 30 april kan du som har SJ Prio på valfri nivå få "motsvarande" nivå hos MTR Express lojalitetsprogram Club Xpress.

Samordningen sker snabbt och smidigt om du skickar in ett bild på ditt SJ Priokort ( alternativt en skärmbild på ditt SJ Priokonto ).

Hör mera om vilka förmåner som finns på de olika nivåerna i Club Xpress som du får tillgång till – utan att behöva kvalificera dig.

Annons