Archive for the ‘Coop’ Category

Nu har Coop öppnat på Stockholm C

mars 15, 2013

IMG_5492

Förra veckan har Coop öppnat sin stora matbutik på Stockholm C i gången till tunnelbanan med ingång till höger och vänster om den södra rulltrappan.

Detta är förmodligen den största enskilda butiksytan på Stockholm C och med kanske stationens bästa läge.

Har inte haft tillfälle att studera sortiment och priser i butiken men vid en snabb besiktning tycks den innehålla allt man behöver och kanske inte behöver.

Även ICA finns representerat på Stockholm C med en butik  i norra ändan av stora stationshallen med mindre sortiment och betoning på snabbmat.

Men med det läge som Coop har på Stockholm C kan butiken inte bli annat än en succé.

Annons