Archive for the ‘EU Regelverk’ Category

Störningsmat – Vad är det och hur fungerar det

juli 13, 2010

Biljett med stämpel för störningsmat

Frågan om störningsmat brukar dyka upp med jämna mellanrum och följande gäller.

Om det uppstår eller förväntas uppstå en försening på minst 60 minuter skall resenärerna enligt gällande EU-regler erbjudas förfriskningar om detta är möjligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

image

Blir ett tåg tex utan matservering stående ute på linjen så går det inte att trolla fram mat och det måste man acceptera eller om det inte finns mat kvar på ett X2000-tåg.

Men väntar man på tåg tex på en station finns det ofta kiosk eller servering där man kan få mat.

Hur fungerar det i praktiken?

För SJ kan man gå in till SJ Resecenter om det finns och är öppet så får man ofta en liten lapp med belopp och ett bokningsnummer som man kan visa hos Pressbyrån som betalning för det man köper.

Ibland får man en stämpel på biljetten som på bilden ovan och som fungerar på samma sätt ( 50:- per stämpel i Alvesta tex ).

Man kan även ringa SJ Kundservice så får man samma bokningsnum-mer som ovan  och uppgift om hur mycket man kan handla för.

OBS: Det går inte att handla för mer än tillåtet belopp för boknings-numret är kopplat till ett upplagt maxbelopp och det sker en onlinekontroll.

Ibland vid större förseningar som i vintras så ordnar SJ med “utspisning” via lokalt cateringföretag eller LSG Skychefs.

På tåget är det bara att gå till bistron och be att få lite störningsmat. Detta har jag inte provat och jag vet inte om man har rutiner för detta.

Men om man inte lyckas med att få ut kupong/stämpel/boknings-nummer eller mat i bistron kan man alltid lägga ut pengar och sedan be att få utläggen ersatta i samband med reglering av restidsersättningen.

SJ följer gällande EU-regelverk och det är aldrig problem med att få det man skall ha så länge man uppfyller villkoren.

Hur mycket får man ut?

Vad man får ut varierar och brukar vara 50:- eller 100:-. Det lägre beloppet räcker för en korv/macka och läsk och är rimligt för en timmes försening.

Blir det längre förseningar kan man begära 100:- eller ännu mera men grunden skall vara att det skall vara rimliga belopp.

Blir en kort försening längre än tänkt begär mera ersättning eller köp en korv till och skicka in kvitto till SJ så kommer det pengar så länge det är frågan om rimliga krav.

Notera att det är EU-regler som gäller och är tvingande för alla operatörer.

Källa: EG-förordningen om rättigheter o skyldigheter för tågresenärer, in English (pdf)

Annonser

Förfriskning vid försening fungerar klockrent

februari 23, 2010

IMG_2374

Idag var det läge att testa möjligheten att få mat och förfriskningar i samband med förseningar ( Restidsgarantin – Måltider vid försening > 60 min ).

Tåget som jag skulle åka med var dryg en timme sent i Skövde så jag steg fram till SJ Kundservice och frågade om man kunde stötta med lite förfriskningar.

Efter lite funderingar kring var tidsgränsen går fick jag ett litet kvitto att inhandla dryck och mackor för 50:- hos den alldeles förträffliga Pressbyrån .

Jag var säkerligen den enda bland övriga minst lika försenade som visste om denna möjlighet men många satt med likartade förfriskningar som dom hade betalat för. Men för mig fungerade det klockrent.

FLASH * SJ backar om restidsgarantin (DN) *

februari 23, 2010

SJ Backar om restidsgarantin (DN)

Träder i kraft klockan 17. "Alla som haft särskilda besvär kan skicka in verifikationer och annat för sina utlägg", säger SJ:s vd Jan Forsberg.
(Källa DN)

Troligen var det KO:s kommentar till slopandet att det stod i strid med EU direktiven ( EU regelverk om restidsgarantin ) som fick SJ att ta detta beslut! ( SJ Resegaranti gäller enligt KO ).

Ersättning för meningslös försenad resa

februari 23, 2010

euflag_thumb1 image_thumb1

Jag har läst igenom EU regelverk om restidsgarantin som gäller för alla tågoperatörer och har hittat saker som alla kanske inte känner till.

Visste Du att om ditt tåg blir försenat med mer än 60 minuter och att ändamålet med din resa därigenom meningslös har du möjlighet att avbryta resan och få ersättning för både de delar du hittills rest och de delar som du inte hade möjlighet att resa.

Dessutom har du rätt till återresa från avbrottspunkten.

Om det skäligen är troligt att ankomsten till den slutliga bestämmelseorten enligt transportavtalet kommer att försenas mer är
60 minuter, ska resenären omedelbart erbjudas att välja något av
följande:

a) Ersättning motsvarande hela biljettpriset, enligt samma villkor som vid köpet, för den eller de delar av resan som inte fullföljts och för den eller de delar som fullföljts, om resan blivit meningslös med tanke på resenärens ursprungliga resplan, med en returresa till den första avreseorten snarast möjligt om detta är relevant.

Jag tror inte så många ens på SJ känner till denna regel.

Nu får SJ:s resenärer förfriskningar

februari 22, 2010

Baren är öppen

Åter tillbaka till Stockholms Central noterade jag att både SJ och Banverket var på plats och hade trummat ihop en väldans massa folk som informerade så mycket man kunde.

Noterade även att SJ nu börjat dela ut förfriskningar till strandsatta resenärer vilket kanske kan bero på att jag mailade SJ och frågade om de visste att de enligt EU direktivet är tvungna att göra det och även frågade om SJ:s personal var medvetna om detta.

Ta gärna en kaka till

Eller kom dom på det själv en dag som idag när det är minst sagt rörigt ute på spåren.

Banverket och SJ i samverkan försöker trösta pappa med liten son

Det enda ställe det är lugnt är i SJ:s lounge där affärsresenärerna lyser med sin frånvaro.

Restidsgarantin – Måltider vid försening > 60 min

februari 7, 2010

EU-flaggan EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1371/2007

Jag har läst igenom EU regelverk om restidsgarantin som gäller för alla tågoperatörer och har hitta saker som alla kanske inte känner till.

Vid försening mer än 60 minuter har man rätt till mat

Vid varje försening som . . . . överstiger 60 minuter ska resenärerna dessutom kostnadsfritt erbjudas a) måltider och förfriskningar, om dessa finns att tillgå ombord på tåget eller på stationen eller rimligen kan anskaffas, som står i skälig proportion till väntetiden.

När jag evakuerades i torsdags mötte jag på perrongen i Katrineholm mötte jag två damer som hade räddat sig undan svält genom att köpa mackor hos Pressbyrån vid perrongen. Jag vet inte men tror att dom inte visste att SJ skall betala för dom.

Så om du blir försenad mer än 60 minuter har du rätt till mat eller ersättning tex värdekuponger.

Restidsgarantin – Inga avgifter för inlösen

februari 7, 2010

EU-flaggan EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1371/2007

Jag har läst igenom EU regelverk om restidsgarantin som gäller för alla tågoperatörer och har hitta saker som alla kanske inte känner till.

Det får inte kosta att lösa ut ersättningen.

3. Ersättningen av biljettpriset får inte minskas genom avdrag för transaktionskostnader, till exempel avgifter, telefon- eller portokostnader.

Om Du får utbetalningskort står det att det kostar att lösa in kortet i kontanter. Detta stämmer inte och det står även på själva utbetalningsavin att den är avgiftsfri.

Provade på Pressbyrån på Stockholms Central och då ville man ha betalt för att lösa in avin men kassaregistret tog inte ut någon avgift vilket tyder på att utbetalningen var korrekt kodad som avgiftsfri.

Men tänk på detta om någon vill ha betalt för att lösa in avin.

Restidsgarantin – Ersättning inom 1 månad

februari 7, 2010

EU-flaggan EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1371/2007

Jag har läst igenom EU regelverk om restidsgarantin som gäller för alla tågoperatörer och har hitta saker som alla kanske inte känner till.

Visste Du att om Du begär ersättning för försening enligt restids-garantin skall Du ha ersättning inom 1 månad?

2. Ersättningen av biljettpriset ska erläggas inom en månad efter begäran om ersättning.

Jag har kollat på mina två senaste och de låg inom en månad +/- en vecka så det får väl sägas vara OK.