Archive for the ‘Fordonstrafik’ Category

Vilka trafikregler gäller – inne i tåg ?

januari 16, 2012

Idag efter det att druckit två Cola Zero och några koppar kaffe skull jag resa mig ur den bekväma 1 klass-stolen på IC-tåget för att "tvätta händerna" när jag till min förfäran noterade att detta elfordon med resenär kom farande i "full fart" bakom mig för att fortsätta vidare bort genom vagnen.

IMG_6711

Jag måste säga att jag aldrig hade väntat mig att bli "överkörd" ombord på ett tåg när jag reser mig för att gå ut i mittgången.

Nu gick allt bra och jag var nog inte i närheten av någon större risk – men vilka trafikregler gäller när man kör elfordon inne i mittgången på tåg?

Måste man iaktta nödvändig försiktighet när man går ut i mittgången eller skall man kunna utgå ifrån att det inte förekommer fordonstrafik inne i tåget?

Och vilka regelverk gäller i ett sådant fall kan man undra ?

Hade det hela skett inne i en järnvägsvagn uppställd på en järnvägsfärja misstänker jag tom en jurist skulle – som kameleonten – spricka men Trafikverket borde nog kunna reda ut detta då dom omfattar allt – väg, tåg och sjöfart.

Men lite seriöst – jag trodde aldrig detta skulle inträffa – tills idag.

Annons