Archive for the ‘Godstransporter’ Category

WSP Seminarium – Trendspaning om godstransporter

mars 8, 2014

Trendspaning om godstransporter – Jonas Flodén, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan.

Rubriker från presentation som jag uppfattade det:

– Järnvägstransporter är en transportlösning som alla andra.
– Måste möta kundkrav och framförallt priset.
– Järnvägstransporter är inte som "Burger King".
– Kunden vill ha enkelhet, tillförlitlighet och flexibilitet.
– Kunden måste hantera backuplösning men vill ha leverantör som tar helhetsansvar.
– Kunden vill inte betala extra för miljövänlighet.
– Ingen avgörande teknisk utveckling i sikte för gods på järnväg.
– Tillgång till mötesspår viktigt för tillförlitlighet.
– Prioritering på spåren kommer att bli allt viktigare.
– Nya affärsmodeller där man ser helheten kommer att bli allt viktigare.
– Kunder ta aktivt del i transportlösningar som tex Coop, Volvo.
– Extra intäkter för mertjänster kan bli allt viktigare.

Inspelat 2014-02-27 hos WSP Göteborg.

Speciellt tack till WSP Analys och Strategi som tillät upptagning och spridning av detta seminarium.

Annons