Archive for the ‘IVA’ Category

ÅKGSJ på möte på IVA om höghastighetståg

februari 1, 2010
Sharon Jåma, Anders Ehrling, Sören Berlin, Per Kågeson, Arne Kaijser, Eric G Nilsson

Sharon Jåma, Anders Ehrling, Sören Berlin, Per Kågeson, Arne Kaijser, Eric G Nilsson

Idag har ÅKGSJ varit på debatt på Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) om höghastighetståg i Sverige.

Förutom möjlighet att träffa namnkunniga inom tåginfrastruktur i Sverige gav det in snabbutbildning av de olika frågeställningar kring transportinfrastruktur och speciellt tåg/höghastighetståginvesteringar.

Under två timmar lärde jag mig väldigt mycket om detta att bygga framtid tåglinjer som jag inte hade en aning om.

Debatten gällde den utredning om framtida höghastighetståg som tagits fram av Gunnar Malm.

Några av de synpunkter som jag noterade som intressanta var

  1. Projektet med höghastighetståg är i grunden ett visionsprojekt även om man försöker räkna hem den som ett vanligt investeringsprojekt
  2. Miljövinster finns men de är inte så stora att de motiverar projektet.
  3. Det finns starka vältaliga lobbygrupper som vill komma igång och lösa eventuella problem på vägen.
  4. Lokal- och regionalresor är 90 % av alla tågresor och de berörs inte av satsningen på höghastighetståg.
  5. De olika sträckningarna Linköping – Malmö var väldigt dåligt utredda.
  6. De flesta var överens om att börja bygga ostlänken dvs sträckan ned till Järna – Linköping för den är tillräckligt utredd.

Sedan noterade Per Kågesson att järnvägen är lite av ett offer för sin egen popularitet dvs det utsätts inte för samma granskning som andra investeringar som hela tiden ifrågasätts.

Det finns sålunda en oro att man tar beslut som slutar i misslyckanden som tex tunneln genom Hallandsåsen.

Men detta var nog de två mest spännande och lärorika timmarna på länge.

Sedan var det kul att se att bloggen Årskort Guld SJ fanns med på den namnkunniga på deltagarlistan.

Annons