Archive for the ‘Köterminal’ Category

“ Vofför gör di på detta viset? ”

november 10, 2011

IMG_6609-2

När jag drar mitt Årskort Gul i köterminalerna på stationerna får jag feltexten “Kortet har gått ut” trots att kortet fortfarande är giltigt.

Testade detta på ett antal stationer med samma resultat.

“ Vofför gör di på detta viset? ”

Annons