Archive for the ‘Kundbemötande’ Category

"Här kommer du med din jävla biljett"

september 15, 2009

SL-buss (Bilden är EJ relaterad till händelsen) I ett tidigare inlägg ( Se Strul vid SL bussresa – Men jag kom med i alla fall ) berättade jag om att jag hade problem med att åka med min matarbuss till pendeltåget på min e-biljett då matarbussen inte fanns på biljetten trots att det är OK enligt SL att åka med anslutningsresa inom samma taxezon.

Idag åkte jag med samma buss 829 från Idunvägen Handen idag 7.03 och med samma förare som denna gång mötte mig med ett irriterat "Här kommer du med din jävla biljett".

Det absoluta flertalet förare i Handen är absolut super men just denna förare har en del att lära sig om kundbemötande.

Lite anmärkningsvärt är att föraren uppger sig vara den som jobbat längst på det aktuella bussgaraget så det är inte frågan om någon nybörjare.

Men under denna tid borde man har lärt sig att man inte möter en resenär med "Här kommer du med din jävla biljett".

Annonser