Archive for the ‘Mobilapp’ Category

SJ prioriterar mobilappen för nya funktioner

oktober 25, 2016

Nu kommer SJs nya produkter och tjänster att finnas först på appen   

Tidigare har man lanserat nya produkter och tjänster först på biljettkontoren och sedan dom flesta på hemsidan http://www.sj.se och ett urval på mobilen.

Men nu har SJ vänt på det hela och kommer nu att först lansera nya produkter och tjänster på mobilappen och sedan på hemsidan http://www.sj.se och slutligen kanske på biljettkontoren.

SJ vill på detta sätt nå det stora växande antal personer so bokar sina resor via mobilen och ge dom först tillgång till nya produkter och tjänster.

Sedan kommer man att lansera huvuddelen men inte alla tjänsterna på hemsidan och biljettkontoren.

Detta är ett paradigmskifte som ligger i linje med utvecklingen där allt fler tjänster numera finns tillgängliga på mobilen.

För som som som inte vill eller kan använda sig av mobilen för sina bokningar finns det alltid möjlighet att besöka eller ringa till kundtjänst.

Men vill man ha tillgång till nyheterna – då bör man använda sig av en smart mobil.

Annons

Bokningskvittensen som försvann

september 5, 2016

När man bokar via SJs hemsida får man en mailkvittens både vid bokningen och eventuell avbokning.

Bokar man via SJs nya fina mobilapp får man ingen kvittens när man bokar men dock när man avbokar.

Efter kontakt med SJ fick jag klart för mig att man begär e-postkopia på bokningen i samband med att man betalar.

Men då jag bokar med årskort betalar jag inget och passerar förbi betalningssidan utan att stanna där och kan därmed inte begära kopia på bokningen via email.
l
Bokar jag via hemsidan passerar man dock via betalsidan och kan begära emailkopia.

Varför det är skillnad i detta avseende mellan hemsidan och mobilappen år oklart men SJ skall ta med sig frågan till dom som arbetar med bokningssystemet.