Archive for the ‘Rättelse’ Category

Rättelse om Cityvärldar på Stockholm C

mars 18, 2015

Rättelse om Cityvärldar på Stockholm C

Efter kontroll hos Jernhusen har det framkommit att dom populära Cityvärdarna på Stockholm C inte kommer att försvinna.

Man skall bara starta om med en ny grupp cityvärdar eventuellt med ett kortare glapp emellan.

Även SJs kundvärdar kommer att finna spå plats och arbeta parallellt men då fokuserat på SJs kunder medan Cityvärdarna arbetar mera brett.

Beklagar att dom första felaktiga uppgifterna om att Cityvärdarna skall försvinna som jag fick i flera omgångar tyvärr inte var helt korrekta.

Annons