Archive for the ‘Resegarantiskolan’ Category

Restidsgarantier som hamnar på efterkälken

juni 26, 2015

Häromdagen när jag gick igenom utestående restidsgarantier hittade jag tre stycken som hade hamnat på efterkälken upp till 1 halvår.

Enligt EU-regelverket har tågoperatörerna 30 dagar på sig att hantera en reklamation/restidsgaranti och detta gäller utan undantag. ( Tågfrågan: Hur lång tid får en reklamation ta? )

Behövs det ytterligare utredning har tågoperatören 3 månader på sig men då skall man i alla fall ha fått ett första beslut inom 30 dagar.

Normalt är SJ ruskigt snabbt på att hantera mina restidsgarantier så lite märkligt är det att några ärenden blivit “hängande”.

Så jag skickade iväg tre vänliga mail – ett för varje ärende – och frågade om jag missat svaren eller om ärendena hade hamnat på efterkälken.

Inom några timmar hade jag svar på samtliga ärenden med ursäkt att något tokigt hade hänt så att dom inte hade blivit slutförda.

Ingen stor sak men sensmoralen är – om det går mer än 30 dagar utan svar så skicka ett mail med ärendenumret i ämnesraden och fråga hur det går.

Du skickar mailet till kundtjanst@sj.se.

Förmodligen får du som jag – ett snabbt svar med besked vad som hänt.

Sannolikheten att ett ärende kommer bort är väldigt liten – men sker det så är SJ snabbt på att reglera det.

Annons

EU-regelverket och “Force majeure”

juni 19, 2012

IMG_8464

Det finns en spridd missuppfattning att det finns generella undantagsregler av typen “Force Majeure” i det EU-regelverket som gäller för resor med tåg inom EU.

Detta är dock felaktigt då det saknas sådana undantagsregler med ett begränsat undantag och det är ersättning för skada för kostnader för kost, logi liksom och kostnader för att underrätta väntande personer vid störningar.

Alla övriga ersättningar för försening, inställd eller meningslös resa saknar all form av undantagsregler och gäller fullt ut i alla lägen.

Observera att operatören kan ha egna regler som gäller för ersättning som kan vara mer fördelaktiga än EU-reglerna och där kan andra regler gälla.

Men ersättning enligt EU-regler gäller alltid som miniminivå och där finns inga undantagsregler.

Resegarantiskolan – EU-reglerna

juni 19, 2012

IMG_8434

EU har antagit gemensamma regler som gäller för järnvägsresor inom EU och mellan EU och icke EU-land ( tex Norge ) och som är bindande för all tågtrafik i länderna.

( Man kan få undantag för viss tågtrafik som tex regionaltrafik men i Sverige har inga undantag begärts så här gäller det för all järnvägstrafik )

I EU-regelverket finns väldigt mycket reglerat men här finns det viktigaste för en tågresenär.

Ersättning vid försening och inställd resa

Om tåget är försenat 60 minuter eller mer kan man få tillbaka en del av biljettpriset enligt nedan

60 – 119 minuter försening ger 25% av biljettpriset tillbaka.
120 min eller längre försening ger 50% av biljettpriset tillbaka.

Ersättningen betalas ut kontant om man så önskar och utan kostnad.

Om resan beräknas bli minst 60 minuter försenad och därigenom meningslös har man rätt att bryta resan och få gratis returbiljett och hela priset (100%) för den köpta ut- och återresan tillbaka.

Om resa blir inställd får man tillbaka hela priset (100%).

Vid försening gäller även

Om förseningen överstiger 60 min har man rätt till förfriskningar om detta kan tillhandahållas.

Om resan vid försening måste fortsätta med annat tåg, buss eller transportsätt har du rätt till transport i samma komfortklass vilket innebär att du kan avvisa resa i lägre klass, buss, taxi om detta innebär komfortsänkning och istället ta nästa lämpliga förbindelse.

Om resa inte kan fortsätta samma dag har du rätt till ersättning för kostnader för övernattning och mat i avvaktan på avresa nästa dag ( eller senare ).

Om avgång beräknas bli minst 60 minuter sen har du rätt att bli kostnadsfritt ombokad till annan tidigare avgång även om detta innebär högre komfortklass och/eller annan operatör.

VIKTIGT:

Vid försening mindre än 60 min får man ingen ersättning.
Ersättning gäller bara tågförsening och ej tex buss eller båt.
Ersättningen gäller hela biljetten inkl annat tåg, buss, båt etc.
Du får bara ersättning för resan och ej annat som tex arbetstid.
– Ersättningen skall betalas ut senast 30 dagar efter begäran.

I kommande inlägg skall jag ge lite exempel på hur man tolkar regelverket som kan vara till hjälp för dig som reser.

Resegarantiskolan

april 16, 2012

STOCKBILDER

I några inlägg kommer jag att berätta om hur detta med resegarantier i samband med resor med tåg fungerar.

Bakgrunden är att jag får väldigt många frågor om vad som gäller i olika fall speciellt när man inte får den ersättning som man anser sig vara berättigad till.

Så om du följer denna resegarantiskola får du tips om vad du skall tänka på så att du får den ersättning du är berättigad till eller spiller tid och kraft på ärenden när du helt enkelt inte har rätt till ersättning.

Vi börjar med att gå igenom vad det är för regelverk som styr vilka ersättningar du kan få när resan inte går som förväntat.

I grunden är det tre regelverk som du skall tänka på.

  1. EU-regelverket för tågresor
  2. Resplusgarantin
  3. Trafikbolagens egna resegarantier

Viktigt är att komma ihåg att EU-regelverket alltid gäller för alla tågoperatörer i Sverige utan undantag och inte kan avtalas bort dvs de rättigheter som du har som resenär gäller alltid och för alla operatörer vid resor i Sverige ( och EU ).

Vi börjar därför med EU-regelverket som alltid gäller och reglerar enbart tågresor men påverkar övriga resor som finns på din tågbiljett tex buss eller båt.

EU-regelverket reglerar vad som händer vid en störning i din tågresa och anger vilket stöd och vilken ersättning du är berättigad till samt komma fram garanti. Viktigt är att komma ihåg är att regelverket bara gäller vid störning i din tågresa och inget annat.

Resplusgarantin är en frivillig tilläggstjänst som du får om du köper en resa med flera delresor med trafikbolag som ingår i Samtrafiken ( vilket är dom flesta ) som ger dig en kommafram garanti om det blir problem med din resa.

Viktigt är att Resplusgarantin inte ger någon form av ersättning vid störning utan bara säkerställer att du kommer fram förr eller kanske oftast senare.

Tänk på att att både EU-regelverket och Resplusgarantin innehåller kommafram garanti men skillnaden är att Resplus gäller även om bussen eller båten blir sen medan EU-regelverket bara gäller om tåget blir sent eller ställs in.

Trafikbolagens egna resegarantier är frivilliga åtaganden som ger stöd och ersättning till resenärer vid störningar. Viktigt är att veta att dessa är frivilliga och kan vara mer eller mindre omfattande än tex EU-regelverket som dock alltid gäller som miniminivå.

Generellt är trafikbolagens egna resegarantier mer generösa än EU-regelverket och gäller oftast trafikbolaget totala trafik dvs även buss, spårvagn, båt etc.

Så sammanfattningsvis gäller följande:

EU-regelverket Enbart tågresa
Reglerar ersättning
Komma fram garanti
   
Resplusgaranti Alla trafikslag
Komma fram garanti
   

Trafikbolagens egna resegarantier

Se respektive företags hemsida för vad som ingår.

I nästa avsnitt går jag igenom mera i detalj vad som ingår i respektive garantier.