Archive for the ‘Reserobot för årskortsresenärer’ Category

Ny Reserobot för Årskortsresenärer med Resplus förvirrar i stället för att förenkla

juni 10, 2012

image

Noterade tack vare en uppmärksam årskortsresenär att Samtrafiken har lag upp en ny version av den nationella tidtabellen Reserobot speciellt för resenärer med årskort med Resplustillägg.

Den nya versionen av Reserobot för årskortsresenärer med Resplustillägg ser ut som den vanliga Reserobot men listar enbart de förbindelser för vilket SJs årskort med just detta tillägg gäller för.

Detta är smart för då slipper man hålla reda vilka förbindelser som ingår och vilka som inte ingår vilket kan vara nog så knepigt.

Det finns visserligen ett tättskrivet dokument på 4 sidor som anger detta men om man hittar i det så är det inte säkert att man i alla fall förstår det för detta med järnvägsgeografi kan ibland vara knepigt.

Men det listiga med just denna version av Reserobot är att man slipper hålla reda på vilka förbindelser som ingår och vilka som inte ingår i årskortet – för finns resan med så ingår den.

Så var det tänkt men så är det inte för det finns ett stort antal undantag som man anger i en fotnot.

image

Det tragiska är att undantagen är så många och helt omöjliga att genomskåda att resultaten från denna version är Reserobot ofta är helt omöjliga att lita på.

( Hur många resenärer vet tex mellan vilka stationer i Sverige länsgränser går – inte jag och inte tågpersonalen i alla fall? ).

Det märkligaste är nog att dessa undantag inte finns med i databasen och som resenärerna förmodas kunna lista ut själva – inte programmerats in i databasen under de två år som dom funnits.

Det är minst lika tokigt som om IKEA inte skulle orka ta fram en instruktion i hur man sätter ihop den nya bokhyllan Josefine utan istället lägger med en instruktion för bokhyllan Billy med en extra klisterlapp där det står– Gäller till stora delar även bokhyllan Josefine.

Detta med förhoppning att kunden skall inse när instruktionen inte stämmer och då ändå förstå hur man sätter i hop bokhyllan.

Så Samtrafiken – Gärna en ny snygg site men först se till att den fungerar och förenklar – istället för att förvirra.

PS: Sedan har jag upptäckt att det finns förbindelser i denna version av Reserobot som inte ingår dvs är felprogrammerade.

Annons