Archive for the ‘Seminarium’ Category

Bo i Jönköping – Jobba i Stockholm

april 29, 2017

Möt Ann-Marie Nilsson – Ordförande Götalandsbanan – som berättar hur man arbetar med regional utveckling av Jönköpingsregionen i skenet av att Jönköping kommer att vara knutpunkt i en eventuellt kommande höghastighetsjärnväg.

Men den nya järnvägen man dagpendla till Stockholm vilket kommer på ett avgörande sätt påverka regionen.

Inspelat med tillstånd hos SJ, Vasagatan 10 i Stockholm i samband med SJ årsstämmoseminarium – Hur erbjuder vi en resa för alla och knyter ihop Sverige?

Produktion ARONIA | Film, Haninge
"Dokumenterar din verklighet"

Annons

Tågmat med kärlek och fokusering på ursprung och kvalitet

april 29, 2017

Möt  Rune Kalf-Hansen, matinspiratör och entreprenör var företag sedan en tid tillbaka levererar ekologisk mat till SJs tåg.

Lyssna på han passionerat berättar om hur han ser på detta med "riktig" mat där råvarornas ursprung och kvalitet sätts i centrum.

Dessutom berättar Rune Kalf-Hansen hur han jobbar med den nya rätt som kommer ut på tågen den 28/4 och jobbet att få fram fräscha svenskodlade grönsaker i tid.

Inspelat med tillstånd hos SJ, Vasagatan 10 i Stockholm i samband med SJ årsstämmoseminarium – Hur erbjuder vi en resa för alla och knyter ihop Sverige?

Produktion ARONIA | Film, Haninge
"Dokumenterar din verklighet"

Nya tåg, digitalisering och ett hållbart företagstänk

april 29, 2017

Crister Fritzon VD SJ AB berättar om årets resultat som är det historiskt bästa i SJs historia och hur man uppnådde det.

Han berättar hur man fokuserar på framtiden med nya tåg, digitalisering och ett hållbart företagstänk.

Inspelat med tillstånd hos SJ, Vasagatan 10 i Stockholm i samband med SJ årsstämmoseminarium – Hur erbjuder vi en resa för alla och knyter ihop Sverige?

Produktion ARONIA | Film, Haninge
"Dokumenterar din verklighet"

Moderna transporter som innovationsområde

april 29, 2017

Industriminister Mikael Damberg (S) om innovation som fokusområde och hur man kan optimera transportsystem och hur SJ och järnvägen är en del av lösningen.

Inspelat med tillstånd hos SJ, Vasagatan 10 i Stockholm i samband med SJ årsstämmoseminarium – Hur erbjuder vi en resa för alla och knyter ihop Sverige?

Produktion ARONIA | Film, Haninge
"Dokumenterar din verklighet"

Historiskt bra resultat men hur vi kom dit

april 29, 2017

Jan Sundling , styrelseordförande för SJ AB kommentar 2016 års resultat och gör en historisk tillbakablick och beskriver de olika stegen och insatser av andra som lett till årets historiskt goda resultat.

Inspelat med tillstånd hos SJ, Vasagatan 10 i Stockholm i samband med SJ årsstämmoseminarium – Hur erbjuder vi en resa för alla och knyter ihop Sverige?

Produktion ARONIA | Film, Haninge
"Dokumenterar din verklighet"

X2000 Seminarium – Tåget lever vidare – Claes Broström – Fordonsdirektör SJ AB

april 22, 2016

I inlägget X 2000 moderniseras och här har ni nio förbättringar i nytt X 2000 berättar jag om SJs konkreta planer om hur man avser att modernisera sina flotta av X 2000 tåg.

Redan 2012-11-21 filmade jag SJs fordonsdirektör Claes Broström när han på ett seminarium anordnat av SJK med anledning av lanseringen om boken om X2000 där jag skrev ett kapitel då han berättade om planerna att just renovera X 2000.

Filmen 2012-11-21 SJK X2000 Seminarium – Tåget lever vidare – Claes Broström – Fordonsdirektör SJ AB har visats tidigare men jag visar den igen just eftersom arbetet med att renovera X 2000 tågen kommit så långt att man nu tecknat avtal om detta.

Samtidigt har jag passat på att förbättra både bild och ljudkvalitet från den nu lite äldre filmen.

Så titta och lyssna på fordonsdirektör Claes Broströms charmfulla föredrag om planerna att “lyfta SJs 44 “damer”.

Filmat vid SJKs seminarium och presentation av ny bok X 2000 – Enklare än flyget. Snabbare än tåget – den 21 november på KTH med publiceringstillstånd av SJK, KTH och presentatören.

Hur ser Stockholm ut 2070? – Seminarium om en framtidsvision för Stockholm framtagen av Sweco, MTR och Skanska.

april 17, 2014

 

Sweco, MTR och Skanska har under 2013 blickat framåt och tagit fram visionsstudien Stockholm 2070 om hur staden växer och vilka krav det ställer på bostads- och transportförsörjning.

I det fjärde och sista av fyra seminarier berättar man om visionsrapportens förslag om en helt ny tunnelbanelinje som skulle bredda staden västerut och knyta ihop den i nord-sydlig riktning från Arninge-Täby till Huddinge.

Seminariet inleds av Henrik Svanqvist, Head of Public Affairs, Skanska och berättar om arbetet med Vision Stockholm 2070. 

INLEDNING

Henrik Svanqvist – Head  of Public Affairs, Skanska

– Presentation av dom nya lokalerna.
– 8 maj visning av lokalerna.
– Presentation av projektet Stockholm 2070
– Stockholm växer och så hur skapar man en hållbar stad för alla.
– Varför man valde årtalet 2070.
– Bärande principer: Tät stad, levande och trygg stadsmiljö.
– Nya sätt att samarbeta mellan politik och näringsliv kring bla finansiering tex fånga upp markvärdesökningen.
– Seminariet filmas av Årskort Guld SJ

 

TUNNELBANEFÖRSLAGET

Peter Viinapuu – VD, MTR Stockholm

– Viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv.
– Ytterligare en tunnelbanelinje och anpassning av nuvarande linjer.
– Omkodningar av befintligt tunnelbanenät
– Ny GUL linje.
– Svaga punkten idag är att alla linjer går via T-Centralen vilket är sårbart.
– Nuvarande RÖD linje kodas delvis till GUL linje.
– Viktigt att ha två men inte fler grenar i ändpunkterna av en linje.

 

FÖRSLAG OCH FÖRHANDLING

HQ Wessberg
Förhandlingsperson 2013 Stockholmsförhandling

– Stockholmare ser sitt boende som kommunikationsavstånd i tid.
– Tunnelbanan beslutades juni 1941 när framtiden såg väldigt mörk ut.
– Alla beslut nu fattade för utbyggnad och nu väntar man bara på beslut om bla

trängselskatt.
– Länge sedan man byggde tunnelbana senast.
– Fem viktiga förutsättningar för att projektet lyckades komma till beslut.
– Förhandlingsmodellen har visat sig lyckosam och kan användas även i andra sammanhang.
– Är tunnelbanan i och med detta beslut färdigutbyggd?
– Problem är ryckigheten i utbyggnaden.
– Kvar är att slutrapportera uppdraget.
– Viktigt att nu trimma tunnelbanesystemet?
– Inventera hur man kan bygga nya delsträckor.
– Behov av ny tunnelbanelinje som korsar Mälaren på ytterligare ett ställe.
– Slarva inte bort kopplingen till bostadsbyggandet.
– Fortsätt med förhandlingsmodellen.
– Var beredd att prova nya lösningar.
– Vem skall äga, bygga och driva?

 

PANELDEBATT

– Vad tycker ni om Stockholmsförhandlingen?
– Vad är största hotet mot att förhandlingsresultatet?
– Vad tillför dom politiska politiska förslagen till tunnelbaneutbyggnad?
– Hur ser ni på genomförandet?
– Hur löser man markbehovet för depåer?
– Hur ser man till att det byggs bostäder vid dom nya linjerna?

Filmat hos Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25 i Stockholm fredagen den den 7 mars 2014.

Upptagning och publicering av materialet är godkänt av Skanska, Sweco, MTR och respektive presentatör.

JEK Consulting Media Haninge Copyright ©

WSP Seminarium – Trendspaning om godstransporter

mars 8, 2014

Trendspaning om godstransporter – Jonas Flodén, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan.

Rubriker från presentation som jag uppfattade det:

– Järnvägstransporter är en transportlösning som alla andra.
– Måste möta kundkrav och framförallt priset.
– Järnvägstransporter är inte som "Burger King".
– Kunden vill ha enkelhet, tillförlitlighet och flexibilitet.
– Kunden måste hantera backuplösning men vill ha leverantör som tar helhetsansvar.
– Kunden vill inte betala extra för miljövänlighet.
– Ingen avgörande teknisk utveckling i sikte för gods på järnväg.
– Tillgång till mötesspår viktigt för tillförlitlighet.
– Prioritering på spåren kommer att bli allt viktigare.
– Nya affärsmodeller där man ser helheten kommer att bli allt viktigare.
– Kunder ta aktivt del i transportlösningar som tex Coop, Volvo.
– Extra intäkter för mertjänster kan bli allt viktigare.

Inspelat 2014-02-27 hos WSP Göteborg.

Speciellt tack till WSP Analys och Strategi som tillät upptagning och spridning av detta seminarium.

WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar – Frågestund

mars 5, 2014

I slutet av januari var jag på ett intressant seminarium angående tågsäkerhet anordnat av WSP Analys och Strategi som jag tilläts filma och publicera.

Seminariet bestod av fyra föreläsare och en efterföljande frågestund med samtliga föreläsare där jag redan publicerat dom fyra föreläsningarna.

WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 1 – Karin Brundell Freij, Expert, WSP

WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 2 – Tony Persson, Underhållschef Trafikverket

Urspårade tåg, fel, förseningar – Staffan Widlert, GD Transportstyrelsen

Urspårade tåg, fel, förseningar – Christel Wiman, VD Tågoperatörerna

Jag avslutar nu med frågestunden där presentatörerna svarar på frågor från publiken och moderatorerna.

Panel:

– Karin Brundell Freij, Expert, WSP
– Christel Wiman, VD Tågoperatörerna
– Staffan Widlert, GD Transportstyrelsen
– Tony Persson, Underhållschef Trafikverket
– Fredrik Bergström, WSP ( Moderator )
– Susanne Nielsen Skovgaard, WSP ( Moderator )

Frågor till presentatörerna:

– Infrastrukturen har blivit valfråga och vad skall partierna fokusera på?
– Vore det bra om man inför "takttabell" som i Schweiz?
– Antal svåra fel sk C-fel har minskat radikalt så hur stämmer det med eftersläpningen i underhållet?
– Har organisationen verkligen inte betydelse?
– Hur ser man på att differentiera mellan resenärer och gods när man betraktar förseningar?
– Vilka mjuka faktorer som ny kunskap, information, nytt arbetssätt kan bidra till pålitligheten.
– Vilka mål har vi – vad vill vi ha för järnväg?
– Hur uppnår vi världsklass?

Speciellt tack till WSP Analys och Strategi som tillät upptagning och spridning av detta seminarium.

Urspårade tåg, fel, förseningar – Christel Wiman, VD Tågoperatörerna

mars 5, 2014

I slutet av januari var jag på ett intressant seminarium angående tågsäkerhet anordnat av WSP Analys och Strategi som jag tilläts filma och publicera.

Seminariet bestod av fyra föreläsare och en efterföljande frågestund med samtliga föreläsare där jag redan publicerat dom tre föreläsningar

WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 1 – Karin Brundell Freij, Expert, WSP

WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 2 – Tony Persson, Underhållschef Trafikverket

Urspårade tåg, fel, förseningar – Staffan Widlert, GD Transportstyrelsen

Jag fortsätter med den fjärde presentation Christel Wiman, VD Tågoperatörerna som talar om vilka konsekvenser senaste tidens urspårade tåg samt fel och förseningar inom järnvägen får för branschen.

Några citat från presentationen som jag uppfattade dom.

– Här är järnvägen populär och pålitlig . men inte Sverige.
– Organisationsformen är inte viktig.
– Varumärket "järnväg" smutsas ned.
– Kvalitetsbristerna kostar miljard för tågoperatörerna.
– Kvalitetsbristerna kostar som banavgifterna.
– Antalet olyckor är oförändrat.
– Resenärerna vågar inte åka tåg då man inte litar på dom.
– Det är trots detta populärt att åka tåg.
– Spårunderhållet tar tid för tågtrafiken.
– Ändringar i underhållsplaner kostar pengar för tågoperatörerna.
– Punktligheten skall öka från 91 % till 95% till 2020.
– Största felorsaken är infrastrukturfel.
– Övergripande målsättning för järnvägen saknas.

Publikfråga: – Varför spelar organisationsformen ingen roll?

Speciellt tack till WSP Analys och Strategi som tillät upptagning och spridning av detta seminarium.

Copyright: JEK Consulting Media, Haninge