Archive for the ‘SJ Framtidsstämma’ Category

SJ Framtidsstämma – En hållbar resa med och för SJ

maj 15, 2014

SJ Framtidsstämma - En hållbar resa med och för SJ

SJ hade i år sin återkommande framtidsstämma i slutet av april i direkt anslutning till sin formella årsstämma.

Till framtidsstämman hade SJ bjudit in samarbetspartners, politiker med anknytning till järnvägen, kunder och andra intressenter.

Stämman hade rubriken ”En hållbar resa med och för SJ” och temat var just hållbarhet och hur kraven på SJ som hållbart företag påverkar SJ men kom även att belysa året som gått och hur man inom SJ ser på framtiden.

Jag hade möjlighet att deltaga, filma och publicera stämman och ni som vill och har tid har möjlighet att i efterhand ta del i presentationer och frågestunder.

 

SJs styrelseordförande Jan Sundling hälsar välkommen

Jan Sundling ger sina kommentarer till året som gått och hur han ser krav och förväntningar på SJ under 2014.

 

Statliga bolag och hållbart företagande (Emma Ihre)

Emma Ihre, ansvarig hållbart företagande, Finansdepartementet berättar om hur staten utformat kraven på hållbart företagande för statliga företag och svarar på frågor om SJs har något uttalat uppdrag och hur man tar fram förväntningar på ekonomiskt resultat.

 

En hållbar resa för och med SJ, Crister Fritzson, vd SJ AB

SJs VD Crister Fritzon reflekterar över vad hållbart företagande innebär för SJ men kommenterar även det gångna årets resultat och förväntningar och utmaningar inför 2014.

 

Gruppsamtal under rubriken ”Är SJ:s resa både konkurrenskraftig och hållbar?”

I samtalet deltar Emma Ihre, Finansdepartementet, Karin Svensson-Smith, Resenärsforum, Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen, Anders Bohlin, American Express, Erica Kronhöffer, Hållbarhetschef SJ AB, Crister Fritzson, SJ AB

Moderator under hela framtidsstämman är Nedjma Chaouche.

Inspelat hos i SJs lokaler på Vasagatan i Stockholm 2014-04-28 . Inspelning och publicering godkänd av SJ och deltagarna.

Annons

Årskort Guld SJ på SJs framtidsstämma

april 29, 2014

Jan Sundling, styrelseordförande i SJ AB ( Fotograf: Ingvar Fogelberg )
Jan Sundling, styrelseordförande i SJ AB ( Fotograf: Ingvar Fogelberg )

Igår hade jag tillfälle att åter vara med vara med på SJs Framtidsstämma som handlade om hållbart företagande.

Emma Ihre, ansvarig hållbart företagande, Finansdepartementet, inledde med att redogöra för kraven som regering och riksdag ställer på de statliga bolagen.

Sedan berättade SJs VD Crister Fritzson om hur årets resultat och hur han såg på SJ som ett hållbart företag.

Slutligen var det en avslutande frågestund kring temat ”Är SJ:s resa både konkurrenskraftig och hållbar?” mellan Emma Ihre, Finansdepartementet, Karin Svensson-Smith, Resenärsforum, Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen, Anders Bohlin, American Express, Erica Kronhöffer, Hållbarhetschef SJ AB, Crister Fritzson, SJ AB.

Sedan kanske den viktigaste programpunkten – mingel med förfriskningar där det dracks äppelmust från SJs mest miljövänliga resmål – Äppelfabrikens gårdsbutik och café i Svartsjö i Uppland.

I glatt samspråk med Tågabs VD och ägare Lars Yngström ( Fotograf: Ingvar Fogelberg
I glatt samspråk med Tågabs VD och ägare Lars Yngström ( Fotograf: Ingvar Fogelberg )

Ett intressant event som gav rika tillfällen att träffa intressanta personer inom järnväg och transportnäringen som hade mycket att berätta och som gav impulser till nya spännande aktiviteter.

Mer om detta i annat sammanhang.