Archive for the ‘Skanska’ Category

Hur ser Stockholm ut 2070? – Seminarium om en framtidsvision för Stockholm framtagen av Sweco, MTR och Skanska.

april 17, 2014

 

Sweco, MTR och Skanska har under 2013 blickat framåt och tagit fram visionsstudien Stockholm 2070 om hur staden växer och vilka krav det ställer på bostads- och transportförsörjning.

I det fjärde och sista av fyra seminarier berättar man om visionsrapportens förslag om en helt ny tunnelbanelinje som skulle bredda staden västerut och knyta ihop den i nord-sydlig riktning från Arninge-Täby till Huddinge.

Seminariet inleds av Henrik Svanqvist, Head of Public Affairs, Skanska och berättar om arbetet med Vision Stockholm 2070. 

INLEDNING

Henrik Svanqvist – Head  of Public Affairs, Skanska

– Presentation av dom nya lokalerna.
– 8 maj visning av lokalerna.
– Presentation av projektet Stockholm 2070
– Stockholm växer och så hur skapar man en hållbar stad för alla.
– Varför man valde årtalet 2070.
– Bärande principer: Tät stad, levande och trygg stadsmiljö.
– Nya sätt att samarbeta mellan politik och näringsliv kring bla finansiering tex fånga upp markvärdesökningen.
– Seminariet filmas av Årskort Guld SJ

 

TUNNELBANEFÖRSLAGET

Peter Viinapuu – VD, MTR Stockholm

– Viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv.
– Ytterligare en tunnelbanelinje och anpassning av nuvarande linjer.
– Omkodningar av befintligt tunnelbanenät
– Ny GUL linje.
– Svaga punkten idag är att alla linjer går via T-Centralen vilket är sårbart.
– Nuvarande RÖD linje kodas delvis till GUL linje.
– Viktigt att ha två men inte fler grenar i ändpunkterna av en linje.

 

FÖRSLAG OCH FÖRHANDLING

HQ Wessberg
Förhandlingsperson 2013 Stockholmsförhandling

– Stockholmare ser sitt boende som kommunikationsavstånd i tid.
– Tunnelbanan beslutades juni 1941 när framtiden såg väldigt mörk ut.
– Alla beslut nu fattade för utbyggnad och nu väntar man bara på beslut om bla

trängselskatt.
– Länge sedan man byggde tunnelbana senast.
– Fem viktiga förutsättningar för att projektet lyckades komma till beslut.
– Förhandlingsmodellen har visat sig lyckosam och kan användas även i andra sammanhang.
– Är tunnelbanan i och med detta beslut färdigutbyggd?
– Problem är ryckigheten i utbyggnaden.
– Kvar är att slutrapportera uppdraget.
– Viktigt att nu trimma tunnelbanesystemet?
– Inventera hur man kan bygga nya delsträckor.
– Behov av ny tunnelbanelinje som korsar Mälaren på ytterligare ett ställe.
– Slarva inte bort kopplingen till bostadsbyggandet.
– Fortsätt med förhandlingsmodellen.
– Var beredd att prova nya lösningar.
– Vem skall äga, bygga och driva?

 

PANELDEBATT

– Vad tycker ni om Stockholmsförhandlingen?
– Vad är största hotet mot att förhandlingsresultatet?
– Vad tillför dom politiska politiska förslagen till tunnelbaneutbyggnad?
– Hur ser ni på genomförandet?
– Hur löser man markbehovet för depåer?
– Hur ser man till att det byggs bostäder vid dom nya linjerna?

Filmat hos Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25 i Stockholm fredagen den den 7 mars 2014.

Upptagning och publicering av materialet är godkänt av Skanska, Sweco, MTR och respektive presentatör.

JEK Consulting Media Haninge Copyright ©

Annons