Archive for the ‘Tågfrågan’ Category

Tågfrågan: Har du byten? – Anmäl då slutdestinationen vid biljettkontrollen!

augusti 27, 2014

Har du byten på biljetten? Glöm i så fall inte att anmäla slutdestinationen till personalen där dom kontrollerar biljetten.

Du är nämligen garanterad att alltid komma fram till din slutdestination och personalen på det försenade tåget kommer därför att ordna ombokningar så att du till slut kommer fram dit du skall.

Men för att dom skall kunna göra detta måste dom veta din slutdestination för att ordna nya bokningar om tåget blir sent.

Så glöm inte att anmäla din slutdestinationen när personalen kontrollerar biljetten.

Annons

Tågfrågan: Åkte med flera operatörer och blivit sen – Till vilken reklamerar jag resan?

augusti 21, 2014

Om man reser på en biljett som omfattar flera tågoperatörer och blivit sen uppstår frågan till vilken operatör man skall vända sig till för att reklamera resan.

Vissa operatörer vill också att man skall vända sig till det länstrafikbolag där förseningen uppstod.

Här svarar jag på frågan på vem man skall vända sig till med si reklamation om det uppstått problem vid din tågresa.

Tågfrågan: Vem kontaktar man om det är hotfullt och stökigt väntsalen på stationen?

augusti 21, 2014

Tryggheten på stationen och väntsalar är viktigt för resenärerna och oftast fungerar det bra.

Men inte så sällan kan det förekomma personer i väntsalen som uppträder både stökigt och hotfullt.

– Vem skall man i så fall kontakta?

Här får du besked vem du skall kontakta om du upplever att det är stökigt och hotfullt i väntsalen.

Tågfrågan: Hur lång tid får en reklamation ta?

augusti 21, 2014

Ibland blir tågresan inte som det var tänkt och då går det alldeles utmärkt att reklamera hos tågoperatören.

Inte så sällan tar det lite för lång tid innan man får svar.

Men det finns tydliga regler kring detta så lyssna på vad som gäller – och hur lång tid en reklamation får ta.