Archive for the ‘Tågoperatör’ Category

Tågfrågan: Åkte med flera operatörer och blivit sen – Till vilken reklamerar jag resan?

augusti 21, 2014

Om man reser på en biljett som omfattar flera tågoperatörer och blivit sen uppstår frågan till vilken operatör man skall vända sig till för att reklamera resan.

Vissa operatörer vill också att man skall vända sig till det länstrafikbolag där förseningen uppstod.

Här svarar jag på frågan på vem man skall vända sig till med si reklamation om det uppstått problem vid din tågresa.

Annons