Archive for the ‘Tågoperatörerna’ Category

Urspårade tåg, fel, förseningar – Christel Wiman, VD Tågoperatörerna

mars 5, 2014

I slutet av januari var jag på ett intressant seminarium angående tågsäkerhet anordnat av WSP Analys och Strategi som jag tilläts filma och publicera.

Seminariet bestod av fyra föreläsare och en efterföljande frågestund med samtliga föreläsare där jag redan publicerat dom tre föreläsningar

WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 1 – Karin Brundell Freij, Expert, WSP

WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 2 – Tony Persson, Underhållschef Trafikverket

Urspårade tåg, fel, förseningar – Staffan Widlert, GD Transportstyrelsen

Jag fortsätter med den fjärde presentation Christel Wiman, VD Tågoperatörerna som talar om vilka konsekvenser senaste tidens urspårade tåg samt fel och förseningar inom järnvägen får för branschen.

Några citat från presentationen som jag uppfattade dom.

– Här är järnvägen populär och pålitlig . men inte Sverige.
– Organisationsformen är inte viktig.
– Varumärket "järnväg" smutsas ned.
– Kvalitetsbristerna kostar miljard för tågoperatörerna.
– Kvalitetsbristerna kostar som banavgifterna.
– Antalet olyckor är oförändrat.
– Resenärerna vågar inte åka tåg då man inte litar på dom.
– Det är trots detta populärt att åka tåg.
– Spårunderhållet tar tid för tågtrafiken.
– Ändringar i underhållsplaner kostar pengar för tågoperatörerna.
– Punktligheten skall öka från 91 % till 95% till 2020.
– Största felorsaken är infrastrukturfel.
– Övergripande målsättning för järnvägen saknas.

Publikfråga: – Varför spelar organisationsformen ingen roll?

Speciellt tack till WSP Analys och Strategi som tillät upptagning och spridning av detta seminarium.

Copyright: JEK Consulting Media, Haninge

Annons