Archive for the ‘Tiggeri’ Category

DSB i Danmark tillåter nu alkohol på tågen men förbjuder tiggeri

februari 22, 2014

Ordensreglement jan 2014

I Sverige har det alltid rått förbud att dricka alkohol på tågen med vissa undantag som bla alkohol som försäljs på tågen i de fall man har tillstånd till alkoholförsäljning ombord.

På SJs tåg är man numera väldigt noggranna att informera om att det är förbjudet att dricka medförd alkohol. Detta då man i så fall riskerar att förlora sitt utskänkningstillstånd.

I gengäld är det fullt tillåtet att tigga på tågen vilket vi som reser med tex SLs pendeltåg väl känner till. Tidigare har man tågen ropat ut att man inte skall eller behöver ge pengar till tiggare på tågen.

Sedan detta uppmärksammats har man förbjudit sådana utrop och även taget bort förbudet mot tiggeri i SLs ordningsbestämmelser som faktiskt förbjöd tiggeri.

I Danmark har man nu valt den helt motsatta vägen dvs man tillåter helt klart att dricka alkohol på tågen om det sker i måttlig mängd.

DSB har valgt at tillade nydelse af øl og spiritus i moderat omfang i det reviderede ordensreglement, der er ens for stationer, fjern- og regionaltog, Kystbanen og S-tog. De nye regler er sat op i mange tog og på stationer i hele landet – og de sidste steder følger indenfor kort tid.

"Kunderne, der har ønsket det, har hele tiden kunnet tage en øl i InterCity-toget. Vi har revideret ordensreglementet for DSB’s stationer og S-tog, så vi får ét sæt ordensregler for stationer og alle tog,” siger projektchef i Kommerciel, Mikkel Gram Colding.

Der er lagt vægt på, at ordensreglementet afspejler de forventninger, kunderne har til DSB.

”I Danmark har vi f. eks. en temmelig liberal holdning til alkohol, og det giver eksempelvis ikke mening, at vi nægter vores kunder, der tager S-toget ind til København for at gå til en fodboldkamp i Parken, at de kan drikke en øl, mens de venter på S-toget på stationen. Det tror jeg, de fleste danskere er enige i,” siger Mikkel Gram Colding.

Det er med de nye regler fortsat muligt at bortvise personer, der er til gene for andre og nægter at følge personalets anvisninger, som f.eks. berusende og støjende personer.

I gengäld så förbjuder man tiggeri på tågen.

Säkerligen finns det goda skäl till de olika regelverken i Sverige och Danmark.

Men det är intressant att man ser så diametralt olika på detta med alkohol och tiggeri i två så nära länder som Sverige och Danmark.

( Tack MJ för tipset från Danmark )

Annons