Archive for the ‘Transportstyrelsen’ Category

Urspårade tåg, fel, förseningar – Staffan Widlert, GD Transportstyrelsen

februari 2, 2014

I veckan var jag på ett intressant seminarium angående tågsäkerhet anordnat av WSP Analys och Strategi som jag tilläts filma och publicera.

Seminariet bestod av fyra föreläsare och en efterföljande frågestund med samtliga föreläsare där jag redan publicerat två föreläsningar ( WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 1 – Karin Brundell Freij, Expert, WSP  och WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 2 – Tony Persson, Underhållschef Trafikverket ).

Jag fortsätter med den tredje presentationen där Transportstyrelsens GD Staffan Widlert berättar om vad Transportstyrelsen gör och hur man ser på de aktuella problemen kring järnvägen.

Några citat från presentationen som jag uppfattade dom.

– Transportstyrelsen är en tillsynsmyndighet.
– Skall även bevaka marknadsaspekter.
– Genomgång av aktuella problem inom järnvägen.
– Modell för kapacitetsfördelning fungerar ej när flera operatörer vill köra tåg samtidigt.
– Regionaltrafiken kräver alltmer kapacitet men resenärerna vill inte betala.
– Regionaltrafik med styv tidtabell och stationer utan mötesspår kräver mycket spårkapacitet.
– Brist på incitament skapar problem för utnyttjandet.
– Påvisade brister åtgärdas inte i tid.
– Man kontrollerar inte att redovisade åtgärder verkligen utförs och att dom ger avsedd effekt.
– Viktigt att lyfta konflikt med regionaltrafik politiskt.

Publikfråga: Skall verkligen subventionerad trafik verkligen tränga undan trafik som resenärerna vill betala för? Lokaltrafikresenärerna betalar ju resten via skatten.

Speciellt tack till WSP Analys och Strategi som tillät upptagning och spridning av detta seminarium.

Copyright: JEK Consulting Media, Haninge

Annons