Archive for the ‘Västmanland’ Category

Informationsmöte om tågtrafik i Mälardalen

juni 25, 2014

Öppen informationsträff med Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland och MÄLAB med efterföljande frågestund om framtiden tågtrafik i Mälardalen.

Vi mötet beskrivs hur man vill verka för en bättre och effektivare kommunikationslösning för bla alla vardags- och veckopendlare.

Under den efterföljande frågestunden som utgör huvuddelen av informationsträffen ställer representanter för föreningen TIM-pendlare och andra intressenter frågor och redovisar sin synpunkter på nuvarande trafik och framtida planer.

Även nuvarande leverantörer som tex SJ berättar hur man ser på sin roll och hur man vill verka på kortare och längre sikt.

Leverantören Bombardier berättar hur man tänker när det gäller leveranser av tåg till bla MÄLAB.

PROGRAM

1. Moderator Erik Österberg hälsar välkommen

2. Tommy Levinson (S), Ordförande, Kollektivtrafiknämnden inleder och beskriver utgångspunkten för kollektivtrafiken i Mälardalen

3. Maria Linder, Förvaltningschef, Kollektivtrafikförvaltningen beskriver Kollektivtrafikmyndighetens i landstinget Västmanlands roll och vem som gör vad när det gäller att skapa trafiklösningar för länet.

4. Margareta Berg, Tågstrateg, Kollektivtrafikförvaltningen berättar hur man avser att utforma trafiken från 2017 och framöver.

5. Mårten Levin VD, MÄLAB berättar om upphandlingen av nya fordon för den egna trafiken.

FRÅGESTUND

Moderator Erik Österberg hälsar välkommen

Tommy Levinson (S), Ordförande, Kollektivtrafiknämnden
Maria Linder Förvaltningschef, Kollektivtrafikförvaltningen
Margareta Berg,Tågstrateg, Kollektivtrafikförvaltningen
Mårten Levin, VD, MÄLAB
Tomas Högström, 2:e vice ordförande, Kollektivtrafiknämnden

Filmat i Hörsalen, Karlsgatan 2 – Västerås

En publik videoproduktion från

JEK Consulting | Media
Publik och kommersiell videoproduktion
Copyright © – Haninge

"En bild säger mer än tusen ord – En film berättar hela historien."

Annons