Archive for the ‘WSP’ Category

Gunnar Alexandersson om "Utredningen om järnvägens organisation"

oktober 5, 2014

Vid WSP Strategi och Analys seminarium den 9 september under rubriken "Svensk järnväg – hur får vi en konkurrenskraftig järnväg med färre fel och förseningar?" berättar regeringens utredare Gunnar Alexandersson om arbetsläget för "Utredningen om järnvägens organisation" samt svarar på frågor från publiken.

Presentationen gjordes således innan valet och i belysning av att den nya regeringen har beslutat att återta underhållet av järnvägens infrastruktur kan det vara av intresse att lyssna till Gunnar Alexandersson presentation från seminariet.

Filmat med tillstånd av WSP Strategi och Analys och presentatören av ARONIA | Film.

Speciellt tack till WSP Analys och strategi och presentatören som gjort denna inspelning möjlig.

Annons

WSP Seminarium – Satsningar på järnvägen i Västsverige/Göteborg

mars 9, 2014

Satsningar på järnvägen framöver och strukturbild Västsverige – Göteborg – Johan Nyhus ordförande i Trafiknämnden.

Rubriker från presentation som jag uppfattade det:

– Avtal mellan Göteborg, Borås, Jönköping och Linköpings har skrivit samarbetsavtal för att bilda grupp som skall jobba för Götalandsbanan
– Göteborg är centrum för järnvägstrafik i Västsverige
– Vi måste ha en ordentlig järnvägsförbindelse till Landvetter
– Målsättning att ha klar Götalandsbanan till 2031
– Man måste lokalt lösa kapaciteten på sträckan Alingsås – Göteborg på VSB
– Trafik som flyttar till Götalandsbanan kommer att kompenseras med mer gods och annan persontrafik på VSB
– Kapaciteten mot Oslo – "The missing link" – måste byggas framförallt för godstrafiken
– Trafiken skall ned under Varberg och igenom Hallandsåsen
– Historiskt har vi gjort för lite investeringar på järnvägen men nu måste vi ta igen detta.
– Samarbete med Oslo och Köpenhamn kring höghastighetståg.
– Man måste ta trafik från flyget men då måste man ha höghastighetståg mellan stora trafikpunkter
– Göteborg som säckstation är ingen långsiktig lösning varför man behöver Västlänken.
– Spårvagn till Backa och på Lindholmen planeras och ny tunnel under Göta Älv.
– Linbana över älven intressant alternativ men tryggheten är en utmaning.
– Man planerar på vad som kommer efter Västlänken.
– Hela Bohusbanan måste uppgraderas och eventuellt dras in till Kungälv.
– Räls kommer att kräva stora investeringar nationellt, regionalt och lokalt.
– Attraktiv kollektivtrafik kräver tillförlitlighet och max ett byte.
– Stomlinjer med buss succé pga av hög tillförlitlighet.
– Investeringar i stationer och turtäthet kräver motsvarande exploateringar i bostäder i stationssamhällena.
– Åsa ett bra exempel på exploatering.
Inspelat 2014-02-27 hos WSP Göteborg.

Speciellt tack till WSP Analys och Strategi som tillät upptagning och spridning av detta seminarium.

Tidigare presentation i samma serie: WSP Seminarium – Trendspaning om godstransporter

Lästips: "Höghastighetsbana oerhört viktig" ( GP/Ulf Nyström )

WSP Seminarium – Trendspaning om godstransporter

mars 8, 2014

Trendspaning om godstransporter – Jonas Flodén, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan.

Rubriker från presentation som jag uppfattade det:

– Järnvägstransporter är en transportlösning som alla andra.
– Måste möta kundkrav och framförallt priset.
– Järnvägstransporter är inte som "Burger King".
– Kunden vill ha enkelhet, tillförlitlighet och flexibilitet.
– Kunden måste hantera backuplösning men vill ha leverantör som tar helhetsansvar.
– Kunden vill inte betala extra för miljövänlighet.
– Ingen avgörande teknisk utveckling i sikte för gods på järnväg.
– Tillgång till mötesspår viktigt för tillförlitlighet.
– Prioritering på spåren kommer att bli allt viktigare.
– Nya affärsmodeller där man ser helheten kommer att bli allt viktigare.
– Kunder ta aktivt del i transportlösningar som tex Coop, Volvo.
– Extra intäkter för mertjänster kan bli allt viktigare.

Inspelat 2014-02-27 hos WSP Göteborg.

Speciellt tack till WSP Analys och Strategi som tillät upptagning och spridning av detta seminarium.

WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar – Frågestund

mars 5, 2014

I slutet av januari var jag på ett intressant seminarium angående tågsäkerhet anordnat av WSP Analys och Strategi som jag tilläts filma och publicera.

Seminariet bestod av fyra föreläsare och en efterföljande frågestund med samtliga föreläsare där jag redan publicerat dom fyra föreläsningarna.

WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 1 – Karin Brundell Freij, Expert, WSP

WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 2 – Tony Persson, Underhållschef Trafikverket

Urspårade tåg, fel, förseningar – Staffan Widlert, GD Transportstyrelsen

Urspårade tåg, fel, förseningar – Christel Wiman, VD Tågoperatörerna

Jag avslutar nu med frågestunden där presentatörerna svarar på frågor från publiken och moderatorerna.

Panel:

– Karin Brundell Freij, Expert, WSP
– Christel Wiman, VD Tågoperatörerna
– Staffan Widlert, GD Transportstyrelsen
– Tony Persson, Underhållschef Trafikverket
– Fredrik Bergström, WSP ( Moderator )
– Susanne Nielsen Skovgaard, WSP ( Moderator )

Frågor till presentatörerna:

– Infrastrukturen har blivit valfråga och vad skall partierna fokusera på?
– Vore det bra om man inför "takttabell" som i Schweiz?
– Antal svåra fel sk C-fel har minskat radikalt så hur stämmer det med eftersläpningen i underhållet?
– Har organisationen verkligen inte betydelse?
– Hur ser man på att differentiera mellan resenärer och gods när man betraktar förseningar?
– Vilka mjuka faktorer som ny kunskap, information, nytt arbetssätt kan bidra till pålitligheten.
– Vilka mål har vi – vad vill vi ha för järnväg?
– Hur uppnår vi världsklass?

Speciellt tack till WSP Analys och Strategi som tillät upptagning och spridning av detta seminarium.

Urspårade tåg, fel, förseningar – Christel Wiman, VD Tågoperatörerna

mars 5, 2014

I slutet av januari var jag på ett intressant seminarium angående tågsäkerhet anordnat av WSP Analys och Strategi som jag tilläts filma och publicera.

Seminariet bestod av fyra föreläsare och en efterföljande frågestund med samtliga föreläsare där jag redan publicerat dom tre föreläsningar

WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 1 – Karin Brundell Freij, Expert, WSP

WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 2 – Tony Persson, Underhållschef Trafikverket

Urspårade tåg, fel, förseningar – Staffan Widlert, GD Transportstyrelsen

Jag fortsätter med den fjärde presentation Christel Wiman, VD Tågoperatörerna som talar om vilka konsekvenser senaste tidens urspårade tåg samt fel och förseningar inom järnvägen får för branschen.

Några citat från presentationen som jag uppfattade dom.

– Här är järnvägen populär och pålitlig . men inte Sverige.
– Organisationsformen är inte viktig.
– Varumärket "järnväg" smutsas ned.
– Kvalitetsbristerna kostar miljard för tågoperatörerna.
– Kvalitetsbristerna kostar som banavgifterna.
– Antalet olyckor är oförändrat.
– Resenärerna vågar inte åka tåg då man inte litar på dom.
– Det är trots detta populärt att åka tåg.
– Spårunderhållet tar tid för tågtrafiken.
– Ändringar i underhållsplaner kostar pengar för tågoperatörerna.
– Punktligheten skall öka från 91 % till 95% till 2020.
– Största felorsaken är infrastrukturfel.
– Övergripande målsättning för järnvägen saknas.

Publikfråga: – Varför spelar organisationsformen ingen roll?

Speciellt tack till WSP Analys och Strategi som tillät upptagning och spridning av detta seminarium.

Copyright: JEK Consulting Media, Haninge

WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 2 – Tony Persson, Underhållschef Trafikverket

februari 2, 2014

I veckan var jag på ett intressant seminarium angående tågsäkerhet anordnat av WSP Analys och Strategi som jag tilläts filma och publicera.

Seminariet bestod av fyra föreläsare och en efterföljande frågestund med samtliga föreläsare där jag redan publicerat den första föreläsningen ( WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 1 – Karin Brundell Freij, Expert, WSP ).

Jag fortsätter med den andra presentation där Tony Persson, Underhållschef Trafikverket berättar om faktastudier kring framförallt förseningar.

Några citat från presentationen som jag uppfattade dom.

– Ser allvarligt på dom två senaste urspårningarna.
– Men orsakerna fortfarande oklara.
– Urspårningarna har minskat trots trafikökning.
– Att åka tåg är säkert.
– Resenärerna oro är allvarlig och måste man ta till sig.
– Man kompromissar inte med säkerheten.
– Trafikverket har god koll på anläggningen.
– Punktligheten kommer att sjunka för att det skall bli bättre sen.
– Femstegsprogram för att det skall bli bättre.
– Man betalar mera för utökat underhåll.
– Satsning på stambanor, storstadsområden,högfrekventa godsstråk.
– Paketering av underhåll i stråk för bättre och enklare planering.
– Kan man få ned ”brus” i form av signalfel kan man öka punktligheten.
– Det är fortfarande säkert att åka tåg.

Publikfråga: Finns det samarbete med operatörerna som att åka med i förarhytt, montera utrustning på tågen, samla in information från förarna?

Speciellt tack till WSP Analys och Strategi som tillät upptagning och spridning av detta seminarium.

Copyright: JEK Consulting Media, Haninge

WSP Seminarium – Urspårade tåg, fel, förseningar Del 1 – Karin Brundell Freij, Expert, WSP

februari 1, 2014

I veckan var jag på ett intressant seminarium angående tågsäkerhet anordnat av WSP Analys och Strategi som jag tilläts filma och publicera.

Seminariet bestod av fyra föreläsare och en efterföljande frågestund med samtliga föreläsare.

Jag inleder med den första presentation där Karin Brundell Freij, Expert, WSP berättar om faktastudier kring framförallt förseningar.

Några citat från presentationen som jag uppfattade dom.

  1. Samhällsdebatten ger en bild av en trotsig tonåring ( "Hur svårt kan det va?" )
  2. Alternativet är sura tanten i trappan ( "Dom som ställt till det får städa upp!" )
  3. Kunskap om järnvägsunderhållets effektkedja är viktig
  4. 10% mer trafik ger 2% mer fel
  5. Antal fel är proportionellt mot antal växlar
  6. Analys av 27 milj tågrörelser har gjorts
  7. Om felen minskar med 10% minskar förseningarna med 3-7%
  8. 50% av förseningar kan hänföras till sent tåg och 50% till följdförseningar av andra  tåg
  9. En timmes försening av tåg med 150 personer kostar resenärerna 45.000:-

Publikfråga: Beror följdförseningar på kopplingar mellan tåg eller efterföljande på trängsel på spåren?

Speciellt tack till WSP Analys och Strategi som tillät upptagning och spridning av detta seminarium.

Copyright: JEK Consulting Media, Haninge