Archive for the ‘Jönköping’ Category

Bo i Jönköping – Jobba i Stockholm

april 29, 2017

Möt Ann-Marie Nilsson – Ordförande Götalandsbanan – som berättar hur man arbetar med regional utveckling av Jönköpingsregionen i skenet av att Jönköping kommer att vara knutpunkt i en eventuellt kommande höghastighetsjärnväg.

Men den nya järnvägen man dagpendla till Stockholm vilket kommer på ett avgörande sätt påverka regionen.

Inspelat med tillstånd hos SJ, Vasagatan 10 i Stockholm i samband med SJ årsstämmoseminarium – Hur erbjuder vi en resa för alla och knyter ihop Sverige?

Produktion ARONIA | Film, Haninge
"Dokumenterar din verklighet"

Annons