Archive for the ‘Reserobot’ Category

Ny version med Resrobot för SJ Årskort med Resplustillägg stängd!!!

januari 28, 2015

Ny version med Resrobot för SJ Årskort med Resplustillägg stängd!!!

Efter att verifierat att den nya versionen av version med Resrobot för SJ Årskort med Resplustillägg skall vara korrekt med SJ bla har jag fått information från Samtrafiken/Reserobot att det förekommer fel i siten och att den inte stämmer med villkoren för Resplustillägget.

Samtrafiken/Reserobot har därför med omedelbar verkan beslutat stänga siten

Beklagar den felaktiga informationen som trots kontroller visade sig inte stämma.

Kanske trots allt tur att detta upptäcktes så snabbt att inte resenärer dyker upp med årskort med Resplustillägg på tåg där det inte gäller.

 

Annons

Ny version med Resrobot för SJ Årskort med Resplustillägg med nya funktioner och nya resemöjligheter

januari 27, 2015

Länk till Resrobot för SJ Årskort med Resplustillägg på SJs hemsida

Samtrafiken har tidigare tagit fram en ny version av sin reseplanerare Resrobot med nytt snyggare gränssnitt och nya funktioner.

Nu har det även kommit en ny upplaga av specialversionen av Reserobot för resenärer med SJ Årskort med Resplustillägg där man kan hitta vilka förbindelser där kortet är giltigt.

Tidigare har man enligt Samtrafiken haft problem med siten men idag har jag fått besked om att den nu är i drift och kan användas.

Skärmklipp

Förutom det nya gränssnittet med nya funktioner som fin karta där man kan se förbindelsen så har det tillkommit nya resemöjligheter som inte fanns tidigare.

Numera ingår länsgränsöverskridande resor med Tåg i Bergslagen/Tågkompaniet.

Även resor med Tågab ingår vilket i och för sig gällde tidigare fram till den 31/12 2014 men som nu kommit tillbaka.

Vill man åka med Veolias snälltåg Stockholm – Malmö så går det också bra om det är en förbindelse som passar bättre än med SJ eller länstrafikbolagen.

Så förutom nytt gränssnitt bjuder den nya Reserobot för årskort med resplustillägg på nya och nygamla förbindelser.

Enligt uppgift från Samtrafiken/Reserobot är det felaktigheter i Reserobot för resenärer med SJ Årskort med Resplustillägg varför man beslutat att stänga siten.

Återkommer med mera information om villkor för resor med Resplustillägg när Samtrafiken har driftsatt en ny version av siten.

Ny Reserobot för Årskortsresenärer med Resplus förvirrar i stället för att förenkla

juni 10, 2012

image

Noterade tack vare en uppmärksam årskortsresenär att Samtrafiken har lag upp en ny version av den nationella tidtabellen Reserobot speciellt för resenärer med årskort med Resplustillägg.

Den nya versionen av Reserobot för årskortsresenärer med Resplustillägg ser ut som den vanliga Reserobot men listar enbart de förbindelser för vilket SJs årskort med just detta tillägg gäller för.

Detta är smart för då slipper man hålla reda vilka förbindelser som ingår och vilka som inte ingår vilket kan vara nog så knepigt.

Det finns visserligen ett tättskrivet dokument på 4 sidor som anger detta men om man hittar i det så är det inte säkert att man i alla fall förstår det för detta med järnvägsgeografi kan ibland vara knepigt.

Men det listiga med just denna version av Reserobot är att man slipper hålla reda på vilka förbindelser som ingår och vilka som inte ingår i årskortet – för finns resan med så ingår den.

Så var det tänkt men så är det inte för det finns ett stort antal undantag som man anger i en fotnot.

image

Det tragiska är att undantagen är så många och helt omöjliga att genomskåda att resultaten från denna version är Reserobot ofta är helt omöjliga att lita på.

( Hur många resenärer vet tex mellan vilka stationer i Sverige länsgränser går – inte jag och inte tågpersonalen i alla fall? ).

Det märkligaste är nog att dessa undantag inte finns med i databasen och som resenärerna förmodas kunna lista ut själva – inte programmerats in i databasen under de två år som dom funnits.

Det är minst lika tokigt som om IKEA inte skulle orka ta fram en instruktion i hur man sätter ihop den nya bokhyllan Josefine utan istället lägger med en instruktion för bokhyllan Billy med en extra klisterlapp där det står– Gäller till stora delar även bokhyllan Josefine.

Detta med förhoppning att kunden skall inse när instruktionen inte stämmer och då ändå förstå hur man sätter i hop bokhyllan.

Så Samtrafiken – Gärna en ny snygg site men först se till att den fungerar och förenklar – istället för att förvirra.

PS: Sedan har jag upptäckt att det finns förbindelser i denna version av Reserobot som inte ingår dvs är felprogrammerade.