Archive for the ‘Kommafram garanti’ Category

Resegarantiskolan

april 16, 2012

STOCKBILDER

I några inlägg kommer jag att berätta om hur detta med resegarantier i samband med resor med tåg fungerar.

Bakgrunden är att jag får väldigt många frågor om vad som gäller i olika fall speciellt när man inte får den ersättning som man anser sig vara berättigad till.

Så om du följer denna resegarantiskola får du tips om vad du skall tänka på så att du får den ersättning du är berättigad till eller spiller tid och kraft på ärenden när du helt enkelt inte har rätt till ersättning.

Vi börjar med att gå igenom vad det är för regelverk som styr vilka ersättningar du kan få när resan inte går som förväntat.

I grunden är det tre regelverk som du skall tänka på.

  1. EU-regelverket för tågresor
  2. Resplusgarantin
  3. Trafikbolagens egna resegarantier

Viktigt är att komma ihåg att EU-regelverket alltid gäller för alla tågoperatörer i Sverige utan undantag och inte kan avtalas bort dvs de rättigheter som du har som resenär gäller alltid och för alla operatörer vid resor i Sverige ( och EU ).

Vi börjar därför med EU-regelverket som alltid gäller och reglerar enbart tågresor men påverkar övriga resor som finns på din tågbiljett tex buss eller båt.

EU-regelverket reglerar vad som händer vid en störning i din tågresa och anger vilket stöd och vilken ersättning du är berättigad till samt komma fram garanti. Viktigt är att komma ihåg är att regelverket bara gäller vid störning i din tågresa och inget annat.

Resplusgarantin är en frivillig tilläggstjänst som du får om du köper en resa med flera delresor med trafikbolag som ingår i Samtrafiken ( vilket är dom flesta ) som ger dig en kommafram garanti om det blir problem med din resa.

Viktigt är att Resplusgarantin inte ger någon form av ersättning vid störning utan bara säkerställer att du kommer fram förr eller kanske oftast senare.

Tänk på att att både EU-regelverket och Resplusgarantin innehåller kommafram garanti men skillnaden är att Resplus gäller även om bussen eller båten blir sen medan EU-regelverket bara gäller om tåget blir sent eller ställs in.

Trafikbolagens egna resegarantier är frivilliga åtaganden som ger stöd och ersättning till resenärer vid störningar. Viktigt är att veta att dessa är frivilliga och kan vara mer eller mindre omfattande än tex EU-regelverket som dock alltid gäller som miniminivå.

Generellt är trafikbolagens egna resegarantier mer generösa än EU-regelverket och gäller oftast trafikbolaget totala trafik dvs även buss, spårvagn, båt etc.

Så sammanfattningsvis gäller följande:

EU-regelverket Enbart tågresa
Reglerar ersättning
Komma fram garanti
   
Resplusgaranti Alla trafikslag
Komma fram garanti
   

Trafikbolagens egna resegarantier

Se respektive företags hemsida för vad som ingår.

I nästa avsnitt går jag igenom mera i detalj vad som ingår i respektive garantier.

Annons