Archive for the ‘T15’ Category

"Det stora tågpusslet"

juli 7, 2014

Så får Trafikverket ihop tågtidtabellerna när allt fler väljer tåget.

Jonas Westlund, chef för tidtabellskonstruktörer på Trafikverket berättar om nuläget inför den nya tågplanen T15 på Stockholm Central.

Kort intervju i samband med pressträff på Stockholm C idag.

Annons

Intressanta nyheter för nästa tidtabell T15 dvs 2015

maj 8, 2014

SJ 2000 som stannar i Flemingsberg - Snart väsentligt färre eller kanske inga
SJ 2000 som stannar i Flemingsberg – Snart väsentligt färre eller kanske inga 

För nästa tidtabellsperiod T15 som gäller perioden 14/12 2014-12/12 2015 finns det följande intressanta beställningar dvs önskade men ej ännu beslutade tåglägen:

SJ:

Uppsnabbning Stockholm-Göteborg för S:s snabbtåg med gångtid 3 timmar för i princip alla tåg.

Detta uppnås genom att:

– Uppehållen i Flemingsberg slopas
– Färre uppehåll i Södertälje
– Färre uppehåll i Katrineholm
– Ett uppehåll mindre i Hallsberg
– Färre uppehåll i Skövde
– Avsevärt färre uppehåll i Alingsås.

Tågen gör 2 eller 3 uppehåll med undantag av 420 ( 05.05 från Göteborg ). Direkttåget 403 ( 06.59 från Stockholm ) syns verkar inte finnas med.

Direkttågen 413  och 405 ( 16.36 respektive 17:36 ) är sammanslagna till ett direkttåg kl 17.10.

MTR:

Iden om att stanna där SJ inte stannar är övergiven.
Flemingsberg, Hallsberg och Falköping ersätts av Södertälje, Skövde och Herrljunga.