Archive for the ‘Utbetlaningsavi’ Category

Tågtips: Kontantutbetalningar från SJ vid förseningar är provisionsfria

februari 11, 2016

Utbetalningar från SJ vid tågförseningar som görs kontant med utbetalningsavi är provisionsfria dvs utbetalningen skall ske utan avdrag för kostnader.

Läser man på utbetalningsbeskedet man får från PlusGirot står det att det kostar 20 eller 50 kronor att lösa in avin i affär respektive bank.

Det stämmer dock inte för längst ned på avin står det inlösen sker utan avgift.

Förvirrande? Ja, verkligen.

Filmat av ARONIA | Film, Haninge
”Dokumenterar din verklighet.

Annons

Problem med SJs bankutbetalningar av restidsgarantier

augusti 1, 2013

Min bank SEB som väntar på SJs utbetalningar

När SJ betalar ut kompensation för restidsgarantier kontant sker det i första hand till ett bankkonto som resenären anger.

Undantagsvis sker utbetalning med utbetalningskort.

Problemet med utbetalningar till bankkonto är att det då inte framgår vilket ärende utbetalningen avser utan utbetalningarna är helt "anonyma".

I och för sig är det inte något större problem men det uppstår bekymmer när utbetalningarna uteblir för då vet man inte vilka ärenden som betalats ut och vilka som saknas – bara att det saknas utbetalningar.

Det hela kompliceras av att beloppen är standardiserade och i mitt fall antingen är på 179 eller 80 kronor så det finns ingen möjlighet att matcha utbetalningarna med ärendena.

Just nu saknar jag 13 utbetalningar på sammanlagt 1.347:- enligt nedan.

1-372985**** 179
1-405205**** 179
1-405396**** 179
1-308379**** 179
1-314901**** 90
1-405205**** 90
1-405396**** 90
1-308379**** 90
1-308379**** 90
1-308379**** 90
1-308379**** 90
1-309792**** 90
1-309792**** 90

Men hur vet jag att det är dessa ärendenummer då?

Det vet jag inte men jag gissar det för pengarna skall enligt SJ betalas ut 2 – 5 arbetsdagar efter beslut och inga utbetalningar har skett 2 veckor efter det att jag fick utbetalningsbesluten.

Varken jag eller SJ vet vilka ärenden som betalats ut och vilka som saknas – bara att jag vet att det saknas utbetalningar.

Nu får jag reklamera att jag inte fått några pengar och säkert löser det sig förr eller senare även om det blir ett grannlaga kontrollarbete för SJ för att hitta felen.

Men lite märkligt är det att man inte helt enkelt skickar med ärendenumret när man betalar ut ersättningen – då hade det inte varit några som helst problem att hitta ärendena som saknar utbetalningar.

Utbetalningen som försvann

oktober 14, 2012

IMG_8589

Det händer inte så ofta att utbetalningar av restidsgarantier från SJ försvinner men för en tid sedan hände det.

Jag har tidigare berättat att jag sedan flera månader väntat på en utbetalning av restidsgaranti som skulle ske till min bank. ( Oroande att SJ missar betala ut restidsersättning )

Men inga pengar kom så efter två månader kontaktade jag SJ och frågade om dom kunde följa upp vad som hade hänt.

Efter någon vecka fick jag besked om att alla system visade att man skickat betalningen – men att det ändå inte hade skett.

Så nu är en ny utbetalning på väg och den kommer säkert endera dagen.

Men det är oroväckande att det förekommer att utbetalningar blir felaktiga eller uteblir helt.

Nu fungerar utbetalning direkt till bankkonto

maj 8, 2012

Skärmklipp2

Under en tid har man bara kunnat få sina kontanta ersättningar utbetalda via utbetalningskort men nu fungerar det åter med direktinsättning till eget bankkonto.

I och för sig tycker jag att utbetalningskorten fungerar bra och dom går att lösa in på många olika ställen som ICA och Pressbyrån och utan avgift.

Fördelen med utbetalning till bankkonto är dock att man vet att pengarna kommit fram eller inte.

Jag har fått direktutbetalningar som inte kommit fram och då är det svårt att bevisa att man inte fått några pengar. Så i dessa fall har jag blivit utan.

En liten nackdel med utbetalning till bankkonto är att det inte följer med något referensnummer så att man kan koppla utbetalningen till ett visst ärende.

Det gör att för oss som har årskort och ofta får samma fasta ersättning har lite svårt att veta till vilket ärende en viss utbetalning hör.

Nu är det begränsat antal tecken som kan skickas med en insättning men om man kombinerar texten med de sista siffrorna i ärendenumret och skriver i missivbrevet/mailet att utbetalningen kommer att redovisas på bankkontot som SJ-1234567 så vet man till vilket ärende utbetalningen avser.

Då har man skapat enkel rutin för utbetalning där man vet att ersättningen betalats ut och till vilket ärende den tillhör.

Så varsågod SJ – Tipset är gratis.

Utbetalningen som försvann – Mysterium

mars 31, 2012

Skärmklipp

För en tid sedan fick jag en reklamation hanterad snabbt och smidigt och skulle få ett utbetalningsavi på 358:- med posten.

Jag väntade och väntade men inget utbetalningsavi kom trots att jag fått avier från både tidigare och senare ärenden.

En koll med SJ visade att man skickat avin och att den kanske skulle komma inom några dagar.

Men trots väntan och mera väntan har det inte kommit något avi så jag undra verkligen vad som hänt med det och här är mina teorier:

– SJ har aldrig skickat något avi
– Brevbärarens hund har ätit upp avin
– Har slängt det av misstag då det låg inbladat i reklamblad från Jysk

Jag vet inte men mina 358:- verkar ha gått upp i rök – men lite av ett mysterium är det trots allt.