Archive for the ‘Restidsgaranti’ Category

VAD HAR HÄNT MED MIN RESTIDSGARANTI? – Fråga till SJ om automatisk utbetalning av garanti

juli 21, 2018

Den 10 juni fick jag ett trevligt SMS från SJ om att en resa som blivit väldigt försenad skulle regleras automatisk av SJ och som extra plåster på såren skulle jag få ett värdebevis på 500:-.

Allt skulle ske efter tre veckor men nu efter 6 veckor har jag tyvärr inte hört något från SJ.

Så jag frågar bara SJ lite vänligt – Vad har hänt med den automatiska utbetalningen av restidsgarantin?

Annons

Tips om restidsgaranti när man åker nattåg

juni 4, 2017

Om man åker nattåg och stiger på tåget dagen efter det startat och tåget är försenat kan det bli problem om man ansöker om restidsgaranti.

Din resa får när du ansöker om restidsgaranti ett annat datum ( dagen efter ) än det datum som gäller för tåget och SJ kan ibland missa och titta på fel tåg och man kan få felaktigt avslag på sin ansökan.

Om detta sker så ta bara kontakt med SJ så fixar dom till det snabbt.

SJ är duktiga, snabba och justa när dom hanterar sina restidsgarantier så det löser sig alltid snabbt och enkelt.

Ny restidsgaranti för Resplusresor

maj 1, 2015

Restidsgaranti Resplus för Resplusresor

Kanske lite i skymundan så har en restidsgaranti för Resplus införts idag den 1 maj.

Den löser de fall vid Resplusresa med två eller fler tågförbindelser där en mindre icke ersättningsbar försening orsakar missad anslutning och att den totala resan blir försenad med mer än 60 minuter.

Hittills har man inte i sådana här fall fått någon ersättning då den ursprungliga förseningen inte var ersättningsbar och det inte finns någon restidsgaranti för hela resan.

Ett typiskt fall är när man tex reser Stockholm – Kalmar och byter från SJ till Öresundståg i Alvesta med korta övergångstider och stor risk för försening både på södra stambanan och även på sträckan Alvesta – Kalmar.

Missar man anslutningen i Alvesta blir man ofta minst 60 minuter och inte så sällan 120 minuter till Kalmar – och utan restidsersättning.

From idag den 1 maj räknar man förseningen på hela resan vid resplusresa med tåg oberoende av av vem som orsakar förseningen.

Man kan även ansöka om ersättning från vilken som helst av operatörerna som  ingår i resan men man rekommenderas att i först hand ta kontakt med den operatör som tros anses vara huvudansvarig för förseningen.

Ersättning betalas ut enligt EU-reglerna.

Notera att resenärer med Resplusbiljett har en sk "kommaframgaranti" som gäller för alla trafikslag som biljetten omfattar.

Restidsgarantin för Resplusresor gäller dock enbart resor med tåg vilket är viktigt att komma ihåg.

SJ har en särskild ingång för ansökan om restidsgaranti för Resplusresor ( Restidsgaranti Resplus för Resplusresor )

Resplusresenärerna är att gratulera till att man äntligen löst detta med restidsgaranti för brustna anslutningar – i alla fall för tågresor.

Extra kompensation vid restidsgaranti

oktober 10, 2014

Extra kompensation vid restidsgaranti

När jag gick igenom mina restidsgarantier upptäckte jag av en ren tillfällighet att jag hade förutom om den normal ersättningen på 358:- en extra kompensation på 300:-.

Lite överraskande är det även om jag vet att SJ annonserat att man skulle vara extra generösa vid kompensation för några större förseningar som inträffade under sommaren.

Kan dock inte se att just denna restidsgaranti skulle omfattas av denna resa som ägde rum 2014-07-22.

Men kanske var det en stor störning just detta datum som jag missat eller så har SJ varit extra generöst mot mig.

Väntar du på restidsgaranti från SJ? – Då är du inte ensam

augusti 21, 2014

Starkt försenat SJ Snabbtåg spetsvänder på Stockholm C

Om du väntar på din restidsgaranti från SJ är du inte ensam för just nu har man 62.000 ärenden i systemet varan 42.000 restidsgarantier.

Arbetsläget och hur man jobbar för att hinna i kapp framgår av information från SJ.

"Offensivt arbete med att hantera osedvanlig mängd kundärenden pågår"

Just nu arbetar Service Center inom Försäljning hårt för att komma till rätta med en osedvanligt stor mängd garantiärenden och reklamationer. För närvarande finns det 62 000 Kundärenden i systemet, varav 42 000 av dem är restidsgarantiärenden, resterande är reklamationer och andra administrativa kundärenden.
En stor andel av dem härrör från stoppet i Myrbacken under våren. Till detta kommer också en tuff sommar med många störningar, stopp och förseningar. Merparten orsakade av problem i infrastrukturen som Trafikverket ansvarar för. Tågstrejken strax före midsommar är även en bidragande faktor till att resenärer kan få vänta längre än vanligt på sin ersättning.

Samtidigt är det långt ifrån alla kunder som behöver vänta på sin ersättning. Det finns kunder som får svar redan inom ett par dagar. Hur lång tid det dröjer beror på om ärendet kan hanteras automatiskt, med hjälp av våra system, eller måste hanteras manuellt. Återbetalningar behöver ha en orsakskod och förseningsinformation, något som i många fall saknas. Då behövs ytterligare information från Trafikverket eller andra system som sedan kan matchas manuellt med ärendet. Den processen kan ibland dra ut på tiden och innebära lite detektivarbete.

-Det är ett hårt tryck på vårt Service Center just nu. Vårens och sommarens trafikstörningar har drabbat kunderna hårt och gjort att vi har fått in ovanligt många ärenden. Därför sätter vi in offensiva åtgärder för att komma i kapp. Vi stärker exempelvis upp med extra personal som arbetar för högtryck med att hantera kundernas ärenden. Dessutom ser vi över andra former av insatser, exempelvis hur vi kan automatisera och förenkla den tidskrävande manuella hanteringen. Vi kommer att ha en generös attityd och hellre välja att fria än fälla för att kompensera kunderna som i vissa fall får vänta osedvanligt länge på utbetalningen."

 

Såsom det framgår inlägget ( Tågfrågan: Hur lång tid får en reklamation ta? ) skall man ha beslut inom 30 dagar och detta gäller utan undantag.

Behövs det ytterligare utredning har tågoperatören 3 månader på sig men då skall man i alla fall ha fått ett första beslut inom 30 dagar.

Själv har jag just nu inte restidsgarantier i systemet men jag lämnade in 8 reklamationer den 11 augusti och erhöll svar inom en vecka.

Så i mitt fall gick det väldigt fort – väldigt fort – men det finns ytterligare 62.000 ärenden enligt SJ som just nu väntar på att hanteras.

Tågfrågan: Åkte med flera operatörer och blivit sen – Till vilken reklamerar jag resan?

augusti 21, 2014

Om man reser på en biljett som omfattar flera tågoperatörer och blivit sen uppstår frågan till vilken operatör man skall vända sig till för att reklamera resan.

Vissa operatörer vill också att man skall vända sig till det länstrafikbolag där förseningen uppstod.

Här svarar jag på frågan på vem man skall vända sig till med si reklamation om det uppstått problem vid din tågresa.

Tågfrågan: Hur lång tid får en reklamation ta?

augusti 21, 2014

Ibland blir tågresan inte som det var tänkt och då går det alldeles utmärkt att reklamera hos tågoperatören.

Inte så sällan tar det lite för lång tid innan man får svar.

Men det finns tydliga regler kring detta så lyssna på vad som gäller – och hur lång tid en reklamation får ta.