Archive for the ‘Sittvagn’ Category

Fullt med vapen ombord på nattåget

mars 4, 2010

Otrevlig reskamrat - särskilt om den är laddad

Jag noterade att sittvagnarna på mitt nattåg 94 som jag åker med var fullastade med vapen (både lättare och tyngre som tex granatgevär).

På min fråga om man också hade ammunition fick jag order av en militär att lämna sittvagnen där även vanliga resenärer satt.

Samtidigt sprang det omkring militärer med automatvapen även de flesta satt i bistron och drack öl (dock ej samma skall betonas).

Lite märkligt att åka med ett vapentåg – i alla fall i belysning av att jag av säkerhetsskäl inte fick åka till ned till Narvik i sovvagnen ( Direkt sovvagn till Narvik har upphört ? ).

Är det ofta att man blandar militärtransporter med vapen på norrlandstågen frågar man sig.

Annons