Archive for the ‘Resegaranti’ Category

SL betalade min taxi

december 30, 2016

Jag berättar hur det gick efter det jag drabbades av den oväntade tidiga och omfattande snöstormen den 9 november och hur det gick med med min ansökan om restidsgaranti.

Dessutom tipsar jag om att man numera kan få ersättning redan vid 20 minuters försening.

Produktion ARONIA | Film, Haninge
”Dokumenterar din verklighet”

Annons

Restidsgarantin som försvann

september 5, 2016

Pendeltågtrafiken i Stockholm stannade helt upp en eftermiddag pga av ett kontaktledningsfel i Karlberg.

Då jag skulle på barnkalas hos min dotterdotter fick jag ta taxi och sedan begära ersättning för detta från SL.

Fick efter en vecka mail om att jag skulle få ersättning men sedan hände ingenting.

Så jag undrar vart pengarna tog vägen?

SJ har problem med utbetalning av restidsgarantier – Här får du tips!

mars 10, 2016

SJ har just nu problem med att betala ut restidsgarantier till resenärerna bankkonto.

Istället skickar man ut ett avgiftsfritt utbetalningsavi som man kan gå till banken, ICA och andra inlösningsställen och få ut pengarna i handen utan avgift.

På utbetalningsaviet står det dock först i följebrevet att avgift på 20 – 50:- utgår men på själva utbetalningen att ingen avgift utgår vilket kan verka lite förvirrande.

Men du kan tryggt veta att det kostar inget att lösa in avin och du får pengarna i handen. Och kassaregistren är programmerade att ta hänsyn till detta.

Förhoppningsvis kommer SJ snart att åter kunna skicka över pengarna till resenärerna bankkonton – för det är trots allt enklast.

Tågtips: Kontantutbetalningar från SJ vid förseningar är provisionsfria

februari 11, 2016

Utbetalningar från SJ vid tågförseningar som görs kontant med utbetalningsavi är provisionsfria dvs utbetalningen skall ske utan avdrag för kostnader.

Läser man på utbetalningsbeskedet man får från PlusGirot står det att det kostar 20 eller 50 kronor att lösa in avin i affär respektive bank.

Det stämmer dock inte för längst ned på avin står det inlösen sker utan avgift.

Förvirrande? Ja, verkligen.

Filmat av ARONIA | Film, Haninge
”Dokumenterar din verklighet.

Supersnabb reglering av restidsgarantier

november 13, 2015

Reglering av två restidsgarantier på 5 minuter
Reglering av två restidsgarantier på 5 minuter

SJ brukar vara väldigt snabb med att reglera mina restidsgarantier och jag brukar få beslut inom en vecka och oftast inom 2 – 3- dagar.

Men rekordet slog nog idag då jag skickade in två restidsgarantier och hade svar inom 5 minuter.

Enligt EU-reglementet har tågoperatörerna 30 dagar på sig att reglera ansökan om restidsgaranti men har gick det minst sagt ruskigt snabbt.

Bra jobbat SJ!

SJ missar i sällsynta fall att betala ut ersättning för restidsgaranti

juli 8, 2015

IMG_7422

Jag har tidigare berättat att SJ ibland “tappar bort” restidsgarantiärenden dvs dom blivit liggande ohanterade under en lång tid ( Restidsgarantier som hamnar på efterkälken ).

Jag brukar gå igenom sådana ärenden  ett par gånger per år och SJ brukar var synnerligen snabba att fixa till ärendena.

Jag har nu gått igenom de ärenden där SJ betalat ut ersättningen kontant och funnit att man tyvärr i några fall missat att betala ut några pengar.

Det är inte frågan om några stora summor och jag klarar mig utan pengarna men det är lite oroväckande att det förekommer missar.

Ett skäl är troligen att SJ trots att man automatiserat stora delar av sin resegarantihantering fortfarande har manuella steg som kan gå fel.

Restidsgarantiärenden som “fastnar” är lätta att hantera då alla ärenden har unika ärendenummer på formen 1-12345678901 och man lätt kan se vilka som hanterats.

Kontantutbetalningar är däremot “anonyma” dvs men ser inte vilken utbetalning som hänför sig till vilket ärende.

Därför kan man inte se vilket ärende som inte betalats ut – det kan vara vilket som helst.

Man kan inte heller se vilket belopp som saknas för beloppen är standardiserade.

Det enda man vet är att tex en utbetalning på 179:- saknas – men inte vilket ärende som inte betalats ut.

Det borde vara enkelt att skicka med ärendenumret ( eller i alla fall den sista delen av det ) i samband med utbetalningen så att man kan se vilken utbetalning som saknas.

Men sensmoralen är att man kan inte alltid lita 100% på att man får dom pengar som man skall ha.

Jag vet att SJ utan diskussion skulle fixa till dom pengar som saknas – men jag vet ju inte vilket ärende som man missat betala ut då ärendenumren inte följer med utbetalningarna.

Restidsgaranti på 9 minuter

juni 30, 2015

Restidsgaranti på 9 minuter

Mina restidsgarantiärenden brukar normalt hanteras snabbt även om några i sällsynta fall hamnar på avvägar. ( Restidsgarantier som hamnar på efterkälken )

Men idag slogs nog rekordet – restidsgarantibeslut på 9 minuter blankt!

Klart imponerade!

Restidsgarantier som hamnar på efterkälken

juni 26, 2015

Häromdagen när jag gick igenom utestående restidsgarantier hittade jag tre stycken som hade hamnat på efterkälken upp till 1 halvår.

Enligt EU-regelverket har tågoperatörerna 30 dagar på sig att hantera en reklamation/restidsgaranti och detta gäller utan undantag. ( Tågfrågan: Hur lång tid får en reklamation ta? )

Behövs det ytterligare utredning har tågoperatören 3 månader på sig men då skall man i alla fall ha fått ett första beslut inom 30 dagar.

Normalt är SJ ruskigt snabbt på att hantera mina restidsgarantier så lite märkligt är det att några ärenden blivit “hängande”.

Så jag skickade iväg tre vänliga mail – ett för varje ärende – och frågade om jag missat svaren eller om ärendena hade hamnat på efterkälken.

Inom några timmar hade jag svar på samtliga ärenden med ursäkt att något tokigt hade hänt så att dom inte hade blivit slutförda.

Ingen stor sak men sensmoralen är – om det går mer än 30 dagar utan svar så skicka ett mail med ärendenumret i ämnesraden och fråga hur det går.

Du skickar mailet till kundtjanst@sj.se.

Förmodligen får du som jag – ett snabbt svar med besked vad som hänt.

Sannolikheten att ett ärende kommer bort är väldigt liten – men sker det så är SJ snabbt på att reglera det.

Ny restidsgaranti för Resplusresor

maj 1, 2015

Restidsgaranti Resplus för Resplusresor

Kanske lite i skymundan så har en restidsgaranti för Resplus införts idag den 1 maj.

Den löser de fall vid Resplusresa med två eller fler tågförbindelser där en mindre icke ersättningsbar försening orsakar missad anslutning och att den totala resan blir försenad med mer än 60 minuter.

Hittills har man inte i sådana här fall fått någon ersättning då den ursprungliga förseningen inte var ersättningsbar och det inte finns någon restidsgaranti för hela resan.

Ett typiskt fall är när man tex reser Stockholm – Kalmar och byter från SJ till Öresundståg i Alvesta med korta övergångstider och stor risk för försening både på södra stambanan och även på sträckan Alvesta – Kalmar.

Missar man anslutningen i Alvesta blir man ofta minst 60 minuter och inte så sällan 120 minuter till Kalmar – och utan restidsersättning.

From idag den 1 maj räknar man förseningen på hela resan vid resplusresa med tåg oberoende av av vem som orsakar förseningen.

Man kan även ansöka om ersättning från vilken som helst av operatörerna som  ingår i resan men man rekommenderas att i först hand ta kontakt med den operatör som tros anses vara huvudansvarig för förseningen.

Ersättning betalas ut enligt EU-reglerna.

Notera att resenärer med Resplusbiljett har en sk "kommaframgaranti" som gäller för alla trafikslag som biljetten omfattar.

Restidsgarantin för Resplusresor gäller dock enbart resor med tåg vilket är viktigt att komma ihåg.

SJ har en särskild ingång för ansökan om restidsgaranti för Resplusresor ( Restidsgaranti Resplus för Resplusresor )

Resplusresenärerna är att gratulera till att man äntligen löst detta med restidsgaranti för brustna anslutningar – i alla fall för tågresor.

Förändringar i SJs restidsgaranti (finalen?)

maj 1, 2015

Resenärer i Skövde

Jag har i två tidigare inlägg skrivit om att SJ förändrat sin restidsgaranti from idag den 1 maj.

Försämringar av SJs restidsgaranti
SJ backar om restidsgaranti för årskortsresenärer

Jag kunde då konstatera att det rådde en viss osäkerhet om kring vad som verkligen gällde och om det var frågan om försämringar eller förbättringar.

Under gårdagen kontaktade SJ mig för att tillsammans reda ut vad som gäller och samtidigt uppdaterade SJ sin hemsida.

Skall kortfattat beskriva förändringarna och komma med mina kommentarer men för de exakta regelverket hänvisar jag till SJs hemsida.

Jag bifogar inga länkar för just ny byter man regelverk och det är inte säkert att länkarna blir så långvariga. Så tipset är att söka på "restidsgaranti" i sökrutan och sedan följa de länkar ni hittar på sidorna så der ni vad om gäller from idag den 1 maj.

På sikt skall jag återkomma och i sammanfatta dom olika reglerna när jag ser att informationen är stabil.

Men här har ni kortfattat dom större förändringarna.

Enkelbiljetter

För vanliga enkelbiljetter försvinner den extra ersättning man får ut om det är SJ som är orsak till förseningen och om man tar ut ersättningen i form av värdebevis och som kan kan uppgå till 100% av biljettpriset .

From den 1 maj får man bara ersättning enligt EU-reglerna vilket kan maximalt uppgå till 50%.

För enkelbiljetter innebär förändringarna enbart försämring i de fall det är SJ är ansvarig för förseningen i annat fall är det samma regler som tidigare.

Den tidigare ordningen att SJ erbjöd dubbla ersättningen om det var SJs fel var helt rätt tänkt.  Men den visade sig komplicerad att hantera och framförallt fastnade man i många krångliga gränsdragningsfall.

Nu blir det hela trots allt enklare och man vet exakt vilken ersättning man får.

( Minnesgoda läsare kanske kommer ihåg att tidigare förekom det fall att SJ och andra operatörer hade undantag när man inte betalade ut någon ersättning all som vid sabotage och olyckor. Men efter en EU-dom ger alla förseningar ersättning )

 

Årskort

För årskort gäller samma som för enkelresor men med skillnaden att man from 1 maj räknar upp ersättningen med 50% ( man räknar med förre resor per år ).

Detta innebär att för resor där SJ är ansvarig för förseningen och där man tidigare kunde erhålla full ersättning redan efter 30 minuter om man tog ut ersättningen i form av värdebevis försvinner och ersätts med den generella EU-ersättningen på max 50%.

Men i gengäld får man sålunda 50% mer i ersättning vid alla förseningar.

Så även om man missar den generösa ersättningen när det är SJs fel så orsakas dom flesta förseningarna av tredje part och för dessa får man nu 50% mer i ersättning.

Det är med andra ord lite av gungor och karuseller och är man vinnare eller förlorare beror lite på vilka linjer och tågtyper man åker på.

 

Månadsbiljett

SJ Månadsbiljett, SJ Regionalkort obegränsat resande under 30 dagar, TiM kombi eller TiM komplett  men ej årskort.

Även för månadsbiljetterna har SJ höjt ersättningen med 50%.

Samtidigt införs generösare tidgränser om man valt månadsvis samlad utbetalning

– Vid 30 min försening ersätts med 25 procent
– Vid 60 min försening ersätts med 50 procent

Anledningen till de mer generösa tidsgränserna för månadskorten är att det är frågan om kortare resor där även mindre förseningar har stor påverkan på resenärerna.

 

Sammanfattning

Dom nya reglerna innebär större enkelhet och förutsägbarhet ( och lägre hanteringskostnad för SJ ).

Förlorare på dom nya reglerna är dom som reser på enkelbiljett och vinnarna är dom som reser på månadsbiljett medan resenärer med årskort påverkas i mindre grad.

Men fördelen med med en enklare och mer förutsägbar restidsgaranti skall inte undervärderas – där är alla vinnare.